Zatiaľ čo pre prvotné letničné zbory na našom území bola podstatná skúsenosť s Duchom Svätým a hľadanie bližšieho vzťahu s Bohom, pre zbory Hnutia viery je dôležitý systém učenia, ktorého osvojenie človeku ponúka víťazný a úspešný život. Inými slovami povedané, pre letničných a charizmatikov bola prvotným dôrazom hlbšia zbožnosť, pre Hnutie viery je primárne získanie autority nad okolnosťami a uplatnenie Božej moci v celom živote...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.