Väčšina ľudí sa už pravdepodobne stretla s termínmi ako apokalypsa či eschatológia. Mnohí ich možno aj používajú bez toho, aby poznali ich pôvodný zmysel. Pripomeňme si preto, že oba tieto pojmy pochádzajú z gréčtiny: apokalypsis znamená odhalenie, zjavenie, v našom prípade posledných vecí ľudstva súvisiace s hromadným odpadnutím od pravého Boha a so zánikom tohto sveta; eschatológia (ta eschata - posledné, najkrajnejšie veci) je ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.