Sexualita, manželstvo aj otázka počatia detí nadobúda u svedkov Jehovových (SJ) zvláštny význam. Sexualita je v spoločenstve veľmi chúlostivá téma. Pre manželstvo si člen tejto spoločnosti môže zvoliť inoverca, ale jedine vtedy, ak je táto osoba ochotná nechať sa pokrstiť za SJ. Týchto prípadov je však veľmi málo. Rozvod manželstva sa chápe ako porušenie vôle Jehovovej a je povolený len v prípadoch vážnej nevery. Svedkovia zakazujú taktiež...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.