Zhruba dvadsaťšesťtisíc detí na Slovensku si vypočulo prednášku o drogách od človeka pravdepodobne prepojeného na kontroverznú Scientologickú cirkev. Viac ako stovka základných a stredných škôl po celej republike otvorila dvere občianskemu združeniu Slovensko bez drog a žiaci si domov odniesli brožúrky varujúce pred návykovými látkami. O tom, že takmer identické rozdávajú v Centrách Dianetiky a Scientológie, nemali deti či učitelia ani tušenie.

 

Potajme

 

Prednášateľ, zhruba tridsiatnik Peter Remper, sa školám zvyčajne núka sám. Predstaví sa ako zástupca neziskovej organizácie, ktorá sa zaoberá protidrogovou témou, a deťom nosí letáky. „Dal mi na neho kontakt jeden rodič. Bol tu už minulý aj tento rok," hovorí Anna Cuttová, riaditeľka Základnej školy vo Zvolene. Podľa nej bol Remper vyškolený v Prahe. „Mala tam mať účasť aj nejaká švédska spoločnosť, ktorá pripravovala prednášateľov pre deti pre tento program." Druhýkrát už navštívil aj základnú školu v bratislavskej Vrakuni. „Preukázal sa hodnoteniami riaditeľov z iných škôl, ako sa to páčilo, aký to malo zmysel, prečítala som si také niečo, a preto som nemala dôvod pochybovať," vysvetľuje zaskočená zástupkyňa Jana Kalinková. Ani jedna nevedela o pozadí, ktoré sa zrejme za občianskym združením skrýva.

Scientologická cirkev je verejnosti známa skôr ako cirkev celebrít, najslávnejším a zvlášť oddaným šíriteľom ich posolstva je herec Tom Cruise. Protidrogovú osvetovú kampaň u nás a v Českej republike organizovala už v minulosti. Akcia s názvom Povedz nie drogám, povedz áno životu vtedy vo svojich materiáloch otvorene citovala zakladateľa Scientologickej cirkvi L. R. Hubbarda a ospevovala jeho teórie: „Zvláštne poďakovanie patrí Knižnici L. R. Hubbarda za láskavé dovolenie citovať výňatky z diel L. Rona Hubbarda," stálo v nej. Drobným písmom sa čitatelia dozvedeli o ochrannej známke patriacej scientológom. Tentoraz ale na Slovensku vyrazili do boja potajme.

 

Dištanc

 

K protidrogovej kampani vydalo v roku 2004 české ministerstvo školstva odmietavé stanovisko a od týchto aktivít sa štát verejne dištancoval. U našich susedov dokonca scientológovia organizovali cyklomaratón aj beh za „Českú republiku bez drog". „Predstavitelia miest a obcí sa vyzývali, aby podpísali vyhlásenie Mesto bez drog, čo niektorí aj urobili. Ponúklo sa im školenie v oblasti protidrogovej prevencie, o čom niektoré mestá uvažujú," vyhlásilo tamojšie ministerstvo. „Scientológovia ponúkajú programy prostredníctvom osôb bez adekvátneho vzdelania a odborných skúseností. Preventívne protidrogové programy ponúkané scientológmi obsahujú manipulačné prvky, zrejme s cieľom získať ďalších priaznivcov tejto organizácie, ktorú v niektorých krajinách aj mnohí odborníci v ČR označujú za sektu," píše sa ďalej v stanovisku.

Slovenské ministerstvo školstva sa k tomu nevyjadrilo. O prednáškach združenia Slovensko bez drog, ktoré prebiehali na školách celý minulý rok, sa podľa odboru masmediálnej politiky dozvedeli až z našej otázky. „V školách možno uskutočňovať prednáškovú činnosť iba so súhlasom riaditeľa, ktorý zodpovedá za to, aby bola v súlade s princípmi a obsahom výchovy a vzdelávania, ako aj so štátnym vzdelávacím programom. O uvedených aktivitách nemá ministerstvo informácie a jednoznačne sa od nich dištancuje."

Pre ľudí, ktorí nemajú so Scientologickou cirkvou skúsenosti, je takmer nemožné zistiť, kto medzi nich prišiel. Prednášky prebiehajú podľa zástupkýň škôl štandardne. Žiadna z nich si nevšimla, že by sa hovorilo o inom ako o drogách. Dokonca si ich pochvaľujú. „Máme sa niečoho obávať?" pýtali sa obe.

 

V novom šate

 

Scientologická cirkev na Slovensku nie je oficiálne zaregistrovaná. Na našom území tak pôsobí vo forme občianskych združení s názvom Centrum Dianetiky a Scientológie v dvanástich mestách. Občianske združenie Svet bez drog sa k scientológii verejne nehlási a nezmieňujú sa o ňom ani oficiálne scientologické internetové stránky. Akoby nemali nič spoločné.

Týždenník Plus 7 dní však odhalil podobnosť osvetových brožúr. Graficky i obsahovo sú zošitky, ktoré Remper šíri medzi deťmi, takmer rovnaké s tými, ktoré nám ukazoval u seba v kancelárii šéf bratislavského scientologického strediska Štefan Lopušný pred dvoma rokmi. Občianske združenie Svet bez drog oficiálne vzniklo v januári 2010, Remper však chodil do škôl už i predtým ako dobrovoľník. Dnes sa hrdí neuveriteľnou aktivitou. Školy obieha expresným tempom. „Mal som zhruba osemsto prednášok za rok a pol. Vychádza to tak štyri až päť prednášok denne. My sme veľmi efektívne občianske združenie," zasypáva nás číslami.

Kto je tento človek a kto ho školil? Na otázku o pôvode materiálov začal odpovedať vyhýbavo. „Ja to mám od ľudí, ktorí to už pred tridsiatimi rokmi spísali. V podstate tie drogy sa odvtedy nijako nezmenili, takže hoci sú dnes i viac chemické, chemicky sa vyrábajú, svoju podstatu nezmenili." Spojenie jeho občianskeho združenia a scientológie označuje za ohováranie a vyjadrovať sa k tomu nechce, odkazuje nás ďalej. „Kadejaké v úvodzovkách ohováračky, spájačky s niekým, s niečím a podobné veci, na to by vám odpovedal predseda združenia pán Šembera." Juraj Šembera nás však telefonicky niekoľkokrát pozýva na prednášku a o scientológii hovoriť nechce. „Mňa by zaujímalo, prečo to chcete vedieť. Odkiaľ ste na to prišli? O čo vám ide?", pýta sa opakovane.

 

Očista

 

Boj proti drogám zastrešuje scientologický rehabilitačný program s názvom Narconon. V nových brožúrach, ktoré sú voľne dostupné na internetovej stránke združenia Slovensko bez drog, už chýba zmienka o „spisovateľovi a humanistovi" L. Ronovi Hubbardovi i o jeho teóriách a liečebných postupoch drogových závislostí. „Jedným z objavov L. Rona Hubbarda, potvrdeným vedeckým výskumom, je skutočnosť, že zvyšky drog a ďalších toxínov sa ukladajú do tukových tkanív tela a zostávajú tam dokonca roky po tom, ako človek drogy užil. Tieto zvyšky môžu ďalej negatívne ovplyvňovať jedinca tiež dlho po tom, čo efekt drogy pominul," píše sa na stránkach letáka, ktorý sme dostali v scientologickom centre. Takéto usadeniny potom vraj zhoršujú ľuďom vnímanie, mätú ich a tak bránia dosiahnuť vyššie duchovné vedomie.

Všestranný expert Hubbard vymyslel aj na to vlastnú „terapiu". Zo závislosti vraj dostane taktiež človeka na heroíne. „Pán Hubbard si uvedomil, že biochemický faktor sa musí vyriešiť predtým, ako môže jedinec dosiahnuť trvalý duševný rast. Navrhol to, čo nezávislí vedci považujú za najbezpečnejšiu, najefektívnejšiu - a jedinú - detoxikačnú procedúru svojho druhu, a síce purifikačný (očistný) program." Tento „jedinečný" program je v skutočnosti niekoľko týždňov saunovania, zdravá životospráva, denné cvičenie a užívanie vitamínov. Zaplatiť si ho mohol i na Slovensku ktokoľvek, predával sa pred pár rokmi v Martine za neuveriteľných 35-tisíc korún. Sľuboval však celoživotný účinok a dokonca možné zvýšenie IQ aj o 25 bodov!

Odborníci však program Narconon označili za chybný už pred šiestimi rokmi. „Pri ťažkých stavoch človek nemôže ani znížiť pitie, lebo by dostal delírium tremens alebo epileptický záchvat z alkoholu, to sa týka aj niektorých iných drog. Preto len psychologické pôsobenie v takejto situácii už človeku nepomôže. Podobne ako pri otravách ide o ťažké, život ohrozujúce poruchy zdravia," hovorí hlavný odborník pre drogové závislosti Ministerstva zdravotníctva SR MUDr. Ľubomír Okruhlica.

 

Pravda?

 

Hoci sa zmienka o drogách v tukových tkanivách či purifikačnom programe v nových brožúrach nenachádza, vyzerá to tak, že Remper túto teóriu deťom predostiera. Keď sa počas telefonického rozhovoru pustí vysvetľovať, že drogy sú už roky rovnaké, dodáva, že „doteraz svoju podstatu nezmenili. Stále sa ukladajú napríklad do tukov a ostávajú tam". Rovnako sa vyjadril aj vo vysielaní regionálnej košickej televízie, kde s ním ako s odborníkom na tému robili rozhovor. „Deti prídu za mnou a povedia mi, že sa dozvedeli niečo nové. Drogy sa ukladajú napríklad do tukového tkaniva, to je jedna z tém, ostávajú v tele, nevyplavia sa všetky naraz, pretrvávajú tam dosť dlhý čas." Šéf Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave MUDr. Okruhlica má však iný názor. „Ukladanie zvyškov drog v tukovom tkanive nie je úplne pravda. Niečo sa ukladá, niečo nie. Ukladá sa napríklad z kanabisu THC v tukovom tkanive, ale väčšina ostatných drog sa tam neukladá."

Podobnosť s oficiálnou protidrogovou kampaňou scientológov a občianskeho združenia Slovensko bez drog je do očí bijúca. Deti dostali s brožúrkami aj kontakt na toto združenie. Ak raz budú mať s drogami, nebodaj, skutočne problém a požiadajú ho o pomoc, ponúkne im Peter Remper „očistný" program autora sci-fi románov L. R. Hubbarda, alebo ich pošle za odborníkmi?