V dvadsiatom storočí ľudstvo začalo vkladať obrovské nádeje do technického pokroku, ktorý najmä v ostatnom čase zaznamenáva nevídaný rozmach. Je síce pravda, že vďaka mnohým vymoženostiam sa náš život o pár rokov predĺžil a v porovnaní s minulosťou sa stal oveľa pohodlnejší, no dnes sa čoraz markantnejšie ukazuje i menej vľúdna tvár tohto fenoménu: zdevastovaná planéta, prudké klimatické zmeny vyvolané naším egocentrickým správaním, početné krízy, civilizačné choroby, nové závislosti. Často sa hovorí o tom, že ľudia skĺzavajú do akéhosi virtuálneho sveta, ktorého pravidlá nekompromisne diktuje vývoj masovokomunikačných prostriedkov, vrátane internetu. Bez neho a bez mobilu, notebooku či iných „spoločníkov" si už ani nevieme predstaviť plynutie nášho času.

Podľa najnovších prieskumov používa internet každý tretí pozemšťan - 2,08 miliardy ľudí. Z toho len v Číne takmer 500 miliónov. Používateľov mobilov je ešte viac, veď denne ich majitelia odošlú až 17 miliárd esemesiek a počet pripojení do mobilných sietí sa do roku 2013 odhaduje na takmer 6 miliárd. Trh s počítačovými hrami prekvitá a nastupujúca generácia pomaly prestáva rozlišovať medzi virtuálnym svetom a realitou. Mení sa i spôsob našej komunikácie. Tak ako prestávame čítať knihy a obmedzujeme sa len na flash správy v médiách či na webstránkach, prestávame tiež bezprostredne zdieľať svoje názory - z očí do očí. Sociálne siete zaznamenávajú obrovský boom. Len na Facebooku sa počet zaregistrovaných užívateľov približuje k 700 miliónom (na Slovensku asi 1,7 mil.). Je ale tento trend prirodzeným vývojom? Alebo môže, a to veľmi negatívne, ovplyvniť naše ďalšie smerovanie?

Reakcia na seba nenecháva dlho čakať. V duchovnom sektore tento nápor na našu ľavú (rozumovú) mozgovú hemisféru vyvolal záujem o početné vieroučné systémy hlásajúce návrat k prírode a prirodzenosti. Aby človek v sebe vybalansoval ten neukontrolovateľný príklon k racionálnej technike, vrhá sa na všakovaké iracionálne ideológie. Do popredia prenikajú poznatky a proroctvá starovekých civilizácií, ezoterika, psychotronika, mágia. Naše predstavy o bohu sa tak postupne stávajú čoraz pohanskejšie a my, hrdí na to, čo všetko sme dokázali, prestávame ovládať to najdôležitejšie: umenie byť samým sebou - človekom stvoreným na obraz Boží.