Maďarsko - ako v podstate všetky postkomunistické krajiny po páde totalitného režimu - upravilo vzájomné vzťahy medzi štátom a cirkvami najrýchlejšie, ako to bolo možné, ešte tri mesiace pred prvými slobodnými voľbami. Tento zákon z roku 1990 sa ale od začiatku vnímal ako veľmi liberálny. Poznačil ho, pochopiteľne, euforický pocit slobody a nastupujúcej demokracie a úsilie kompenzovať cirkvám represívny postoj štátu z minulosti...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.