Rovnako ako moderný inžinier manipuluje so silami gravitácie, elektriny, hydraulického tlaku a pod., mág manipuloval s okultnými silami pomocou mágie.[1] V renesancii sa objavilo niekoľko silných osobností - hermetikov, z ktorých som vybral len niektorých, aby som predstavil ich pokus spojiť kresťanstvo s hermetizmom. Z tohto dôvodu obmedzím diela jednotlivých autorov len na prezentáciu ich hermetických špekulácií.  

Marsilio Ficino...

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.