Vo všeobecnosti možno povedať, že každý človek má nejaký životný štýl. Takisto ako každý človek má nejaké hodnoty, trávi nejako svoj voľný čas atď. Avšak existujú značné rozdiely v tom, ako dané činnosti vykonáva konkrétny človek, aké preferuje hodnoty, ako vyzerajú jeho sociálne väzby, čo odsudzuje, čo mu prekáža. Čo všetko si možno predstaviť pod pojmom alternatívny? To môže byť veľmi problematické, pretože neexistuje nijaký „celospoločenský...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.