Waldorfská problematika v našej spoločnosti rezonuje už niekoľko rokov. Pohľady odbornej, ako i laickej verejnosti, predovšetkým rodičov bývalých, resp. súčasných žiakov, odborníkov z odboru pedagogiky, religionistiky a psychológie na ňu sa značne rozchádzajú. S podobným názorovým spektrom, t. j. kvalitatívne odlišným pohľadom sa stretávame tiež v Českej republike. Na rozdiel od Slovenska sú ale české waldorfské školy (WŠ) zastúpené ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.