Rosenkruciáni

Názov rosenkruciáni sa odvodzuje od Christiana Rosenkreutza, ktorý v dvoch manifestoch predstavil údajne ním založené tajné bratstvo Ruže a Kríža (R.C.). Medzi odborníkmi však nepanujú jednoznačné názory ohľadom reálnej existencie tohto bratstva. Paul Arnold (Histoire des Rose-Croix, Paríž 1955) rozlíšil tri náhľady: 1. tých, ktorí uverili v pravdivosť príbehu o Christianovi Rosenkreutzovi a jeho bratstve; 2. tých, ktorí ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.