VATIKÁN - Kongregácia pre náuku viery vydala minulý týždeň vyhlásenie, ktorým potvrdila exkomunikáciu štyroch kňazov vydávajúcich sa za gréckokatolíckych biskupov. Celý prípad má veľký súvis i so Slovenskom. V sedembodovom vyhlásení Svätá stolica oznamuje, že biskupské vysviacky Eliáša A. Dohnala (na snímke), Markiana V. Hitiuka, Metoděja R. Špiříka a Róberta Oberhausera sú neplatné a potvrdzuje ich exkomunikáciu, do ktorej upadli prijatím vysviacok bez súhlasu Vatikánu. Exkomunikáciu v roku 2008 verejne potvrdil aj vtedajší kyjevský arcibiskup, kardinál Lubomyr Husar. Ako nám potvrdil hovorca Prešovskej arcieparchie Ľubomír Petrík, Róbert Oberhauser pochádza priamo zo Slovenska.

 

Kňaz proti pápežom


„Menovaní klerici svojím nepoddajným správaním naďalej vzdorujú cirkevnej autorite a morálne, ako aj duchovne poškodzujú nielen Baziliánsky rád sv. Jozafáta a Ukrajinskú gréckokatolícku cirkev, ale aj Svätú stolicu a celú Katolícku cirkev," konštatuje Kongregácia pre náuku viery. „Vyvoláva to rozdelenie a zmätok medzi veriacimi." Kongregácia vyhlásila za neplatné aj všetky vysviacky, ktoré štyria kňazi udelili alebo udelia a veriacich varovala pred členstvom v tejto skupine. Páter Dohnal pritom pred dvoma rokmi tvrdil presný opak. „My sme sa nevyhlásili za biskupov, ale prijali sme riadne biskupské svätenie. Pred dvoma rokmi sme to zverejnili a oznámili Svätému Otcovi. On túto realitu vzal na vedomie. Tvoríme jednotu s pápežom," povedal v nepublikovanom rozhovore s autorom tohto článku.

Dohnal rozbúril vody nielen na Ukrajine, ale predtým aj v Čechách a na Slovensku. V 70. rokoch pôsobil ako farár v obci Slušovice a až do novembra 1989 mal problémy s ŠtB. Po stretnutí predstaviteľov svetových náboženstiev roku 1986 v Assisi napísal list pápežovi Jánovi Pavlovi II. Skritizoval ho, že svojím konaním vzbudil veľké pohoršenie v cirkvi. Rovnako minulý rok varoval pápeža Benedikta XVI. pred blahorečením svojho predchodcu a účasťou na novozvolanom stretnutí v Assisi.

V 90. rokoch pôsobil Dohnal, ktorý medzitým vstúpil do gréckokatolíckej rehole Rádu sv. Bazila Veľkého, v Trebišove a v Prešove, kde niekoľko rokov prednášal dogmatiku na miestnej gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte. V tom čase vystupoval na rôznych charizmatických stretnutiach po celom Slovensku. „Jeho reč bola priama, bol presvedčený o absolútnosti svojich tvrdení. Ľudia ho počúvali s nadšením," uviedol v roku 2010 pre časopis .týždeň Ivan Moďoroši z Katedry religionistiky a náboženskej výchovy Katolíckej univerzity v Ružomberku. Z východu Slovenska bol páter Dohnal preložený do Prahy, kde v roku 2003 organizoval protesty proti novému gréckokatolíckemu biskupovi, Slovákovi Ladislavovi Hučkovi. Pokúsil sa dokonca zabrániť jeho vysviacke okupáciou kostola. Z Česka Dohnala preložili na Ukrajinu, kde bol bez súhlasu Svätej stolice vysvätený za biskupa. Medzitým bol z rehole baziliánov vylúčený. V auguste 2009 spolu s ďalšími troma nelegálne vysvätenými biskupmi založil tzv. Pravoverný synod Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorého centrum sa nachádza v západoukrajinskej obci Pidhirki. V posledných rokoch sa pokúšali o štátnu registráciu svojho zoskupenia pod názvom Ukrajinská gréckokatolícka pravoslávna cirkev.

 

Dorast na Slovensku


Dohnalove aktivity majú nepriamy súvis so Slovenskom aj dnes. Skupina troch kňazov a jedného diakona, ktorí sa v roku 2010 vyhlásili za Spoločnosť sv. Bazila Veľkého a usídlili sa v obci Jarok, ležiacej západne od krajského mesta Nitra, odkiaľ zverejňujú rôzne exkomunikácie, sú minimálne ideovo napojení na skupinu v Pidhirki. „Realita je taká, že sme sa nimi v niektorých veciach inšpirovali. (...) Sledujeme ich na internete," uviedol v roku 2010 v rozhovore pre denník SME Stanislav Cigánek, jeden zo spomenutých kňazov. Páter Dohnal zasa v uvedenom rozhovore uviedol, že „títo kňazi skutočne nie sú na našu Ukrajinskú pravovernú gréckokatolícku cirkev organizačne napojení, ale čerpajú inšpiráciu z našej stránky pravovernosti viery. Tieto aktivity vnímame a máme radosť, že mali odvahu urobiť tento krok viery k obnove Katolíckej cirkvi na Slovensku".

V prípade slovenských kňazov sa zatiaľ Svätá stolica viditeľne neangažuje. Po potvrdení ich exkomunikácie bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským ich verejné aktivity ochabli. V prípade, že by sa pokúsili prijať biskupskú vysviacku, ich však čaká podobná budúcnosť ako ich ukrajinských kolegov.