Kresťanstvo sa do Afriky dostalo už za čias apoštolov. Napriek tomu má evanjelizácia tohto kontinentu niekoľko výrazných etáp. Najskôr sa evanjelium ohlasovalo v Egypte a ďalších severoafrických krajinách. Starobylé africké kresťanstvo sa vyznačovalo veľkým dynamizmom a životnosťou, čo sa prejavovalo v dogmatických zápasoch s arianizmom a donatizmom, vo vytvorení novej formy mníšskeho života (sv. Pavol z Téb a Anton Pustovník)...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.