Africký pentekostalizmus

Pentekostálne cirkvi sú v Afrike druhou najväčšou kresťanskou denomináciou po Katolíckej cirkvi. Ich popularita je tu čoraz väčšia a niektorí odborníci dokonca predpovedajú, že čoskoro zatienia aj misijné cirkvi. Prinajmenšom sa dá konštatovať, že tieto už nemajú monopol pri šírení kresťanstva na africkom kontinente. Pentekostalizmus je súčasťou dlhej tradície reforiem anglo-amerického protestantizmu. Zrodil sa ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.