Poľská spoločnosť je tradične katolícka, kultúrne pomerne zjednotená, bola pokladaná a i naďalej sa pokladá za tolerantnú voči náboženskej odlišnosti. Bola však postavená pred výzvu prelomového roka 1989, ktorý so sebou priniesol nielen politické, ale i hospodárske, ekonomické a kultúrne zmeny. Spoločenská situácia je poľom, na ktorom sa vedú zápasy medzi cieľmi a požiadavkami jedinca a objektívnymi možnosťami ich realizácie. V ekonomicky...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.