Nemecký pojem Mythos Verschwörung (mýtus o sprisahaní, konšpiračný mýtus) poukazuje na teóriu sprisahania ako na mýtus. A skutočne, toto je vhodnejší termín než výraz teória, ktorý navodzuje dojem niečoho racionálneho, vedeckého. Americký historik a bádateľ Richard Hofstadter (1916 - 1970) používal pre charakteristiku konšpirativizmu, čiže sprisahaneckého spôsobu myslenia, frázu „paranoidný štýl".1 Avšak naším cieľom nie je načrtnúť...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.