Môj príspevok vychádza predovšetkým zo súdnych záznamov a osobných výpovedí svedkov. Zmienený súd trval tri roky a skončil sa roku 1995. Rozsiahly, tristostránkový súdny spis obsahuje emocionálne výroky obetí, bývalých členov. Proces odkryl bezohľadné praktizovanie sexuálnych i tvrdých výchovných metód na deťoch, ktoré zaviedol zakladateľ tejto skupiny, David Berg. Ten zomrel v novembri roku 1994 v závere súdneho procesu vyšetrovania, takže...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.