Association of Sananda and Sanat Kumara


V roku 1954 sa podarilo americkému sociálnemu psychológovi Leonovi Festingerovi (1919 - 1989) a jeho spolupracovníkom preniknúť do jednej skupiny vyznávačov mimozemských civilizácií. V nej predpovedali, že 21. decembra 1954 postihne Severnú Ameriku veľká pohroma, avšak malá skupinka sa zachráni v kozmickej lodi. Aj napriek tomu, že sa toto katastrofické proroctvo nenaplnilo, sekta sa rozrástla a jej členovia sa ešte väčšmi upevnili vo viere v mimozemšťanov. Profesor Festinger o tomto fenoméne napísal knihu When Prophecy Fails (Keď zlyhá proroctvo, 1956), v ktorej odhalil, že v pozadí proroctva stála sestra Thedra (vl. menom Dorothy Martinová, 1900 - 1992).1

Sestra Thedra začala svoju duchovnú kariéru ako médium, ktoré malo mať údajný kontakt s mimozemšťanmi v americkom štáte Illinois. Konkrétne šlo o obyvateľov planéty Clarion, ktorí jej formou automatického písania (channelingu) dopodrobna opísali spomínanú katastrofickú udalosť. Keď sa však proroctvo nevyplnilo, médiá voči Martinovej skupine kontaktérov nešetrili negatívnymi reakciami. Navyše Martinovej hrozilo väzenie, respektíve psychiatrická liečba, a tak sa s hŕstkou svojich verných stúpencov - na podnet svojho mimozemského duchovného vodcu Sanandu, ktorý bol údajne na Zemi známy ako Ježiš Kristus - presťahovala do Peru. Tam nadviazala kontakt s americkým etnológom a kultúrnym antropológom Georgeom Huntom Williamsonom (1926 - 1986), ktorý v spojení s Georgeom Adamským (1891 - 1965) založil pri jazere Titicaca Bratstvo siedmich lúčov.

Pobyt v Latinskej Amerike bol pre Martinovú časom rastu v presvedčení o jej ideách. V roku 1961 sa ale na prianie jej vesmírnych duchovných majstrov vrátila do USA, kde roku 1965 založila združenie Association of Sananda and Sanat Kumara, ktoré sa krátko nato presťahovalo do Mount Shasta v Kalifornii. Martinová založila i Melchizedechovu univerzitu. Prostredníctvom sestry Thedry prijímali mnohí jej stúpenci posolstvá od mimozemských majstrov. Po jej smrti v roku 1992 sa už neobjavil taký silný kontaktér, ktorý by dokázal mať rovnaký vplyv ako ona.

Zaujímavý bol aj osud Williamsona, ktorý sa, fascinovaný Adamským, usiloval prostredníctvom vešteckej pomôcky ouija a automatického písma nadviazať kontakt s mimozemšťanmi. Podobne ako Adamski aj on neoprávnene používal titul profesor a venoval sa publikačnej činnosti.2 Svojimi názormi pravdepodobne inšpiroval i von Dänikena, pretože tvrdil, že to boli mimozemšťania, ktorí podnietili vznik judaizmu a kresťanstva, pričom ich vtedajší pozemšťania pokladali za bohov.

Williamson zmenil v roku 1969 svoje meno na Michael D‘Obenovic tvrdiac, že je to jeho skutočné srbsko-americké meno po rodičoch migrantoch. Tým sa ale jeho duchovná avantúra nekončí. Roku 1971 ho biskup Liberal Catholic Church (Liberálnej katolíckej cirkvi) vysvätil za kňaza. O tri roky neskôr nedovolene, avšak platne prijal z rúk pravoslávneho biskupa Johna Mariona Stanleyho dokonca biskupské svätenie. Druhýkrát ho za biskupa vysvätili aj v nestoriánskej Svätej apoštolskej katolíckej asýrskej cirkvi Východu, kde Williamson potom pôsobil v malom zbore v kalifornskom meste Santa Barbara. Napriek týmto transformáciám niekoľkokrát ešte prednášal pod svojím novým menom o UFO.3 Avšak práve jeho prelietavosť budí podozrenie o tom, nakoľko to bola vyrovnaná osobnosť.

 

Mark-Age


Jedným z najpopulárnejších ufokultov z polovice minulého storočia je Mark-Age. Zrodil sa v roku 1960 počas stretnutia dvoch médií: Fra Marka (Charles Boyd Gentzel, 1922 - 1981) a Yolandy (Pauline Sharpeová, 1925 - 2005), ktoré sa skontaktovali s Hierarchickým telom. To údajne vládlo štyridsať rokov (1960 - 2000) nad našou Zemou, aby pripravilo prechod z Veku Rýb do Veku Vodnára. Dvojica sa kontaktovala i s ďalšími médiami, prevažne z Teozofickej spoločnosti, pričom tvrdili, že sú vedení Nanebovzatými majstrami. Medzi nimi, samozrejme, nechýbal ani Sananda - Ježiš.

Dôležitou bola udalosť, keď sa s Fra Markom spojilo ďalšie médium - Gloria Leeová (1926 - 1960), zakladateľka nadácie Cosmos Research Foundation (1959). Táto pôvodne letuška sa stala propagátorkou Oahspe, tzv. novej Biblie, ktorú automatickým písmom napísal americký dentista John Ballou Newbrough (1828 - 1891). Leeová o sebe tvrdila, že má spojenie s duchovnou entitou J. W. prebývajúcou na Jupiteri, ktorej posolstvá mala jej nadácia šíriť. Posolstvá boli zhrnuté v knihách Why We Are Here! (1959) a The Changing Conditions of Your World! (1962), ktoré vyšli po Leeovej smrti.

Leeová od J. W. prijala inštrukciu, aby sa presťahovala do Washingtonu, konkrétne do Hotela Claridge. Dostala nákres kozmickej lode, ktorú mala dať postaviť vláda USA a z ktorej sa malo šíriť posolstvo svetového mieru. Jej požiadavka však bola odmietnutá, a tak, opäť na pokyn J. W., Leeová 13. septembra 1962 vyhlásila protestnú hladovku, pri ktorej pila len ovocné šťavy. O šestnásť dní nato však náhle skolabovala, upadla do kómy a zomrela. Stúpenci ufokultov ju preto vnímajú ako mučenicu. Tým sa však jej príbeh neskončil. S novozélandskou skupinou sa zosnulá Gloria Leeová údajne spojila prostredníctvom média Verity. Predstavila sa, že je súčasťou Komanda Ashtar vedeného samým Ježišom Kristom.

Takisto skupina Mark-Age nadviazala s Leeovou údajný kontakt. Nasvedčuje tomu i fakt, že učenie tohto ufokultu je veľmi podobné s tým, čo hlásala Leeová. Podľa ich predstáv lietajúce taniere nie sú materiálne, ale éterické lode, pričom aj Sananda - Ježiš, ktorý prebýva na orbite Zeme, má éterické telo, ktoré sa však stane znova materiálnym, len čo sa ľudstvo priblíži k Veku Vodnára.4

 

Aetheriova spoločnosť


Špiritizmom je inšpirovaná aj Aetheriova spoločnosť (Aetherius Society). V roku 1955 (resp. 1954) ju založil Angličan George King (1919 - 1997), ktorý tvrdil, že tak učinil na výslovný príkaz svojho duchovného majstra Aetheria. Misiu začal roku 1954 v Londýne a to zhromažďovaním svojich prívržencov; druhým centrom šírenia jeho náuky sa stal Hollywood. Roku 1958 mu údajne Majster Ježiš nadiktoval nové evanjelium - Dvanásť blahoslavenstiev. King sa dal vysvätiť Nezávislou liberálnou katolíckou cirkvou za biskupa a nechal sa oslovovať Eminencia. Je to podľa všetkého narcistická osobnosť, ktorá nemala problém kumulovať ďalšie tituly a vyznamenania. Literárne bol veľmi plodný, napísal množstvo kníh a jeho spoločnosť dodnes vydáva periodiká Cosmic Voice a Aetherius Society Newsletter.

Ústredným pilierom ideológie a obradnej praxe kultu je presvedčenie, že Nanebovzatí majstri pomáhajú ľudstvu zaviesť Nový vek mieru a osvietenia. Sám King vystupoval ako sprostredkovateľ Medziplanetárneho parlamentu, ktorý je podľa neho najvyšším orgánom Galaxie a jeho misiou je záchrana Zeme pred samovražedným počínaním jej vlastných obyvateľov. King ľudstvu opakovane sprostredkúval posolstvá, tzv. kozmické transmisie Majstra Aetheria a iných duchovných majstrov zo Saturnu, Marsu, Venuše a iných planét.5 Údajne bol vyvolený, aby sa stal médiom pre celé ľudstvo.

V Kingovom učení ide o kombináciu jogy, tantrizmu, alternatívnej medicíny, ufológie a ideí pochádzajúcich z rôznych náboženstiev, najmä z budhizmu, hinduizmu, kresťanstva a teozofie. Jeho podstatnou súčasťou je i viera v karmu a reinkarnáciu a presvedčenie, že inteligentný život možno nájsť vo všetkých častiach vesmíru. Neodmysliteľným bodom náuky je aj princíp ovplyvňovania duchovnej energie v prospech liečby ľudí. King taktiež hlásal, že Matka Zem je živý organizmus (tzv. hypotéza Gaia) a očakával príchod Majstra, ktorý nastolí Nový vek. Nešpecifikoval ale, kedy a kde sa to presne uskutoční, iba lakonicky konštatoval, že „až nastane ten pravý čas".6

Dôležitou doktrínou kultu je takisto tvrdenie, že naša Zem trpí pravidelnými pohromami, ktorých príčiny sú jednak vnútorné, jednak vonkajšie. Ako príklad sa v jeho literatúre uvádzajú viaceré ataky zo strany zlých mimozemských síl, ako aj napadnutia, ktoré King odvrátil, pričom mu vraj výdatne pomáhali mimozemšťania so záujmom o blaho a rozvoj ľudskej rasy.7 Okrem Aetheria chránia Zem pred katastrofami a mimozemskými votreleckými inváziami taktiež iní dvaja majstri žijúci na Zemi, ktorí našu planétu nabíjali pozitívnou duchovnou energiou. Dňa 8. júla 1964 mala byť totiž údajne Zem pripravená na iniciáciu Nového veku a za veľkého Majstra bol vyhlásený aj King.

O rok nato mala Zem prežiť svoje najhoršie ohrozenie, keď ju údajne mal napadnúť android vytvorený mimozemšťanmi. Iba značnému množstvu tzv. adeptov, medzi ktorými bol aj Majster Saint Germain, sa podarilo poraziť tohto nebezpečného votrelca. Roku 1967 museli adepti takto dokonca čeliť i samému Satanovi, ktorého vyznávači kultu vnímajú ako nižšiu astrálnu silu. Adepti neskôr odišli na planétu Gotha, aby aj tu odrazili útok votrelcov. Rovnako sama Eminencia King s adeptmi musel v roku 1972 odraziť podobný útok.8

Aetheriova spoločnosť každý týždeň a tiež pri významných pamätných príležitostiach koná vo svojich chrámoch náboženské rituály zahrňujúce nedeľné obrady a modlitbové stretnutia s cieľom uzdraviť neprítomné osoby. Počas obradov sa zúčastneným prehrávajú Kingove prednášky alebo správy od rôznych planetárnych bytostí. Podporuje sa na nich aj cvičenie jogy, meditácia a recitácia mantier.9

Príslušníci kultu veria, že môžu napĺňať priestor liečivou energiou. Sú presvedčení, že energiu modlitby možno zhromaždiť v tzv. kryštalických batériách, ktoré sa môžu použiť na nabíjanie určitých miest na Zemi tzv. dobrou energiou. Takto bolo napríklad v rozmedzí rokov 1959 - 1961 počas operácie Starlight nabitých až devätnásť vybraných vrchov duchovnou energiou. Kult však praktizuje i opačné akcie, keď sa usiluje odstrániť, vybiť negatívnu energiu (operácia Bluewater v roku 1963). Okrem toho sa jeho členovia občas pokúšajú pomocou energie vyvolanej hodinami modlitby odvrátiť prírodné katastrofy a pod.

Zdá sa, že popri bohu ako absolútnu stúpenci kultu veria aj v menších „bohov", ako nazývajú od človeka vyvinutejšie bytosti. V podstate ide o transformáciu teozofického učenia o Nanebovzatých majstroch,10 okolo ktorého Aetheriova spoločnosť vybudovala svoje učenie a obrady, pričom tie z nej urobili unikátne ufologické náboženstvo. Nejde ale o masové učenie, triezve odhady (z roku 1993) hovoria len o približne 650 členoch.11 Kult má však stabilnú štruktúru a hierarchiu a taktiež istý internacionálny charakter.

 

Akadémia vied Unarius


Universal Articulate Interdimensional Understanding of Science (Unarius) je nezisková organizácia, ktorú v roku 1954 založil americký špiritista Ernest L. Norman (1904 - 1971) s pomocou svojej budúcej manželky Ruth (1900 - 1993). Norman, ktorý predvídal život na duchovných planétach, o sebe tvrdil, že sa narodil ako zázračné dieťa s nadmerne veľkou hlavou, takže už v detstve nosil klobúk pre dospelého.

Cieľom spoločnosti Unarius je napomôcť intelektuálny a duchovný rast ľudstva. Norman z tohto dôvodu údajne udržiaval kontakt s mimozemskými duchovne vyspelými entitami z Marsu, Venuše a iných planét, od ktorých prijímal posolstvá. Neskôr ich zhrnul do šesťdesiatich knižných zväzkov. Manželia Normanovci riadili svoju organizáciu prostredníctvom tzv. parapsychického čítania a vydávania nových publikácií s lekciami o svojej „štvordimenzionálnej vede".12

Norman sa časom sám začal pokladať za reinkarnáciu Krista. Bol známy mnohými bizarnými tvrdeniami, napríklad, že čínska kultúra vznikla z mimozemských migrantov z Marsu a pod. Po jeho smrti v započatom diele pokračovala Normanova manželka, ktorá vyhlásila, že má kontakt s intergalaktickou konfederáciou. Neskromne o sebe tvrdila, že priviedla ku konverzii dokonca aj samého Satana. Po smrti svojho manžela vystupovala pred médiami či v početných televíznych programoch v trblietavom šate bohyne ako archanjel Uriel. S prispením svojich žiakov založila stredisko kultu v kalifornskom meste El Cayon, kde sa konali stretnutia a semináre.

Podľa učenia Unariusu sú na zemi štyria inkarnovaní archanjeli: Rafael (Ernest Norman), Muriel (Normanova sestra Esther Nielsová, ktorá zomrela ako 23-ročná roku 1927), Michael (Nikola Tesla) a Uriel (Ruth Normanová). Stúpenci kultu veria v reinkarnáciu, pričom Norman mal byť nielen prevtelený Kristus, ale aj faraón Amenhotep. Ruth mala byť zase matkou Leonardovej Mony Lízy, alias La Giocondy. Ponúkala možnosť poznať svoje minulé životy, čím do kultu lákala nových prívržencov. V sedemdesiatych rokoch prišla spoločnosť s predpoveďou, že nadviazala kontakt s tzv. vesmírnymi bratmi. Tí údajne prisľúbili, že na Zemi pristane veľkokapacitná vesmírna loď a každá kozmická loď, ktorá bude jej súčasťou, privezie so sebou tisíc inteligentných bytostí. Tie budú spoločne s ľudstvom pracovať na spáse sveta a na duchovnej transformácii Zeme a táto významná udalosť sa stane počiatkom Nového veku mieru. Ruth vyhlásila, že v roku 2001 pristane 33 korábov, aby vytvorili najvyššiu univerzitu, kde sa bude vyučovať unariánska veda.13 Napriek tomu, že sa toto proroctvo nenaplnilo, oslavujú členovia Unariusu každý október príchod Medziplanetárnej konfederácie sprievodom a inými slávnosťami a naďalej sú skalopevne presvedčení o jeho pravdivosti.14

V diele The Infinite Concept of Cosmic Creation (1956) naznačil Norman akési krédo spoločnosti, ktoré sa dá zhrnúť do nasledovných bodov: všetko je energia; energiu nemožno vytvoriť ani zničiť, ona len mení svoju formu; vy ste energia, a preto nikdy, podobne ako ona, nemôžete byť zničení; ako nezničiteľná energia máte dušu, ktorá zaznamenáva dáta z minulých životov; všetko, čo sa s vami deje, je výsledkom dát z minulých životov; aby nastal pokrok, je potrebné byť viac pozitívnejší ako negatívnejší; existujú vrstvy fyzického sveta, ale aj iné, v ktorých prebývajú bytosti vyššieho a nižšieho sveta.

Unarius má v súčasnosti približne 40 miestnych členov a hoci je niekoľko tisíc ľudí zapísaných v ich korešpondenčných zoznamoch, iba malá skupinka sa skutočne aktívne stotožňuje s doktrínami kultu. Satelitné študijné skupiny sú podporované niektorými mestami v Severnej Karolíne, Kanade a Nigérii.15

 

Raeliáni


V roku 1973 založil francúzsky športový novinár a spevák Claude Vorilhon (1946) Raeliánske hnutie po tom, ako sa od 13. decembra 1973 údajne šesť dní stretával neďaleko Clermont-Ferrandu v strednom Francúzsku s „návštevníkmi" z planéty Elohím. Onedlho nato prijal meno Rael (Posol) a vydal knihu Le Livre qui dit la vérité (Kniha, ktorá hovorí pravdu, 1974). Jeho hnutie je ateistické, pričom sám Rael tvrdí, že hmota je večná. Podľa neho nič nevzniká ani nezaniká, iba sa premieňa. V roku 1989 Rael otvorene vyhlásil, že raeliáni sú ateisti a boha i život na Zemi vytvorili vyspelí mimozemšťania.

Tí údajne prišli na našu planétu pred 25-tisíc rokmi a ľudia vznikli klonovaním a genetickou manipuláciou. Ak túto zvesť Rael rozšíri do celého sveta a ak založí hnutie, ktoré bude dostatočne propagovať tieto myšlienky, tak títo ľudia z iných planét prídu na Zem a pomôžu ľudstvu rozvíjať sa a napredovať. A aby naplnili svoj sľub, hoci ľudstvo nechali slobodne sa vyvíjať, udržiavali s ním permanentný kontakt prostredníctvom prorokov ako Mojžiš, Ježiš, Budha, Mohamed, Joseph Smith a iní. Rael sám seba pokladá za ich nástupcu, keď tvrdí, že taktiež on je jedným z poslov Elohím. Podľa neho sa v biblickej Knihe Genezis pôvodne nenachádzalo slovo Boh, ale slovo Elohím, ktoré sa uvádza vždy v tvare množného čísla a v skutočnosti znamená „tí, čo zostúpili z nebies".

Rael taktiež tvrdí, že 7. októbra 1975 osobne navštívil planétu mimozemšťanov, kam ho mimozemšťania prepravili lietajúcim tanierom a kde strávil celý jeden deň. Privítala ho tam rajská príroda, v ktorej sa preháňali ružové a modré veveričky. Rael opisuje, ako sa tam stretol so spomínanými prorokmi a inými významnými osobnosťami a ako s nimi spoločne stoloval. Atletickí mladí muži servírovali vyberané jedlá a krásne nahé ženy tancovali. Na planéte je vraj učenie zbytočné, keďže sa vedomosti vštepujú chirurgicky a lekári pravidelne obyvateľom prehliadajú mozgy. Na záver návštevy Elohím požiadal Raela, aby na zemi vybudovali pre nich veľvyslanectvo, čo je údajne podmienkou, aby zostúpili na Zem a odovzdali nám svoju vyspelú technológiu a vedomosti. Raeliáni by ho radi vybudovali neďaleko Jaruzalema, ale ich pokusy izraelská vláda opakovane odmietla. Aby predišli tomu, že Židia by znova neprijali mesiáša Raela, dohodli sa raeliáni na rezervnom pláne vybudovať takéto miesto kdekoľvek inde vo svete.

Raela jeho stúpenci pokladajú za novodobého mesiáša, ktorého úlohou je pripraviť ľudstvo na príchod Elohím. Tí prídu v mieri, ale iba vtedy, ak ich ľudia prijmú dobrovoľne. Ich poslaním je ustanoviť novú svetovú vládu riadenú géniokraciou. Rael v tejto súvislosti poznamenal, že cieľom ľudstva je vypracovať sa na takú úroveň, aby mohlo byť prijaté do intergalaktickej federácie civilizácií. Jej členom sa však môže stať iba vtedy, ak na Zemi zavládne múdrosť, láska a všeobecný mier. Ľudstvo má zároveň i ďalší cieľ, a to vedecky stvoriť iný život na iných planétach niekde vo vesmíre. Rael tiež hovorí o tom, že čoskoro naša pozemská veda dosiahne taký stupeň, že si budeme vedieť predĺžiť svoj život pomocou techník klonovania a génového inžinierstva a nebudeme už musieť pracovať, pretože všetko za nás odpracujú roboty, a tak budeme mať čas venovať sa rôznym športom, umeniu a jeden druhému.16

Rael ďalej hlása, že svetový hlad môžu vyriešiť technológie, ako napríklad geneticky upravované potraviny, alebo že nanotechnológie oslobodia ľudstvo od všetkých dnešných problémov, ako sú práca, choroby či krátky život, ba dokonca pomôžu poraziť i samotnú smrť. Je zástancom eugeniky, eutanázie a klonovania a nabáda k vytvoreniu nového politického systému, spomínanej géniokracie, v rámci ktorej môžu vládnuť len ľudia s veľmi vysokým intelektom, a kde volia len tí, ktorí majú úroveň vyššieho nadpriemeru v inteligenčných testoch.17

Raeliáni majú veľmi liberálne názory na manželstvo, ktoré považujú za prekonané a sami propagujú maximálnu sexuálnu slobodu. Všetko je dovolené. Styk v trojke, štvorke, ale aj homosexuálne či heterosexuálne styky. Rael na margo toho údajne vyhlásil: „Ako byť katolíkom, keď uzurpátor z Vatikánu odsudzuje homosexuálov?" V roku 1976 vznikla firma Clonaid so sídlom na Bahamách. Vedie ju Brigitte Boisselierová, ktorá roku 2003 tvrdila, že vyklonovali prvé dieťa. Dôkaz ale chýba. Podľa všetkého šlo len o reklamný ťah sekty.18

Rael svoje zážitky z vesmírnej cesty opísal v akomsi interview s mimozemšťanom.19 V dnešných časoch sa vedecký dôkaz dá zabezpečiť svedectvom pri dodržaní nasledovných krokov: zachytiť dáta (čas, hodina), odfotiť či nahrať. Rael a jeho mimozemšťania sa takýmito „drobnosťami" neobťažujú.20 Mimozemšťan mu interpretuje rozličné miesta z Biblie, ktoré opisujú zásahy mimozemšťanov do vývoja ľudstva. Človek je podľa neho produktom vedeckej skupiny mimozemšťanov Elohím, ktorí doteraz kontrolujú jeho vývoj.21 V Knihe Genezis (Gn 6, 1-2) to podľa tvrdenia Raela boli mimozemšťania, ktorí si brali najkrajšie ženy a urobili z nich svoje manželky. Manna (Ex 16, 14-15) zase bola „chemická potrava vyrobená práškovou syntézou na povrchu zeme..."22 A tak už snáď ani nikoho neprekvapí, že tí istí mimozemšťania Raelovi hovoria o použití jadrovej bomby v dávnoveku, alebo že Rael vykladá Ježišovo podobenstvo o rozsievačovi ako narážku na pokusy vytvoriť život na iných planétach.23 V jeho fantáziách je badať evidentný vplyv von Dänikena.

Rael niekoľkokrát vyhral súdny spor s novinármi, ktorí ho obvinili zo získavania peňazí z prostitúcie, pornografie a predaja drog. Kvôli zhoršujúcej sa situácii raeliánov vo svojej vlasti musel opustiť Francúzsko a odsťahoval sa do Kanady, kde žije dodnes, hoci veľa cestuje po celom svete a šíri svoje idey vo všetkých krajinách. Sídlom hnutia je Qubec, ale svoje pobočky má až v 50 krajinách po celom svete (najmä v Kanade, vo Francúzsku, v Japonsku, Južnej Kórei a Austrálii) a podľa niektorých zdrojov sa k nemu údajne hlási až 40-tisíc členov.24

 

Fiat Lux


Fiat Lux je ďalším známym ufokultom, ktorý v roku 1980 založila - údajne na priamy popud Ježiša Krista - Erika Bertschinger-Eicke (1927), alias Uriella, manželka exkatolíckeho kňaza Kurta Wartera prezývaného Uriello.25 Komunita sídli južne od Schwarzwaldu v Nemecku. Centrá má v Ibachu a Strittmatte neďaleko mesta Waldshut-Tiengen. Hoci ide o neveľkú skupinu, ktorej „vnútorný kruh" tvorí približne 135 plnohodnotných členov, má takmer 800 nasledovníkov a ďalších 2 000 sympatizantov. Pozornosť nemeckých médií vzbudila najmä súdnymi spormi súvisiacimi s neplatením cla a daňovými únikmi, a tiež s predajom „duchovných" liekov a tekutín. Životný štýl členov kultu je striktne regulovaný a navonok sa podobá rehoľnému životu: stúpenci dostávajú nové meno, majú predpísaný čas na modlitbu, nosia biely odev, dodržiavajú celibát a sú vegetariáni. Ich rád navyše prevádzkuje menší projekt humanitárnej pomoci nazvaný Adsum.26

Uriella je nielen zakladateľkou a charizmatickou vodkyňou hnutia, ale, pochopiteľne, aj jeho hlavným médiom. Táto bývalá sekretárka a prekladateľka pôvodom zo švajčiarskeho Zürichu o sebe tvrdí, že je obdarená božskými schopnosťami, napríklad jasnovidectvom, a že je jediným transkanálom a hovorkyňou boha v súčasnosti, pričom svoje ezoterické posolstvá prijíma priamo od Ježiša, v niektorých prípadoch aj od jeho matky Márie. Uriellino učenie je synkretickou zmesou kresťanstva, židovskej apokalyptiky, gnózy, východných náboženstiev (najmä budhizmu), ezoteriky, astrologickej kabaly, špiritizmu, archaickej mystiky, alternatívnej medicíny, ekológie a ufologických ideí. Súčasťou náuky je aj viera v reinkarnáciu a nanebovzatie duše, čo je typické pre súčasné ezotericko-ufologické skupiny.

Uriella hlása apokalyptické učenie o prírodných katastrofách, o konci časov. Podľa jej predpovedí budú určité časti zeme zničené veľkými cunami, asteroidmi, sopečnými výbuchmi a inými katastrofami a nevyhneme sa ani hrozivej svetovej vojne, v ktorej budú použité nacistické lietajúce taniere ukrývajúce sa momentálne v Antarktíde. Zem má zasiahnuť na tri dni temnota. Iba jedna tretina ľudstva prežije tento čas temna. Týmto vyvoleným pomôžu medziplanetárne bytosti vedené Ježišom Kristom tým, že ich prevedú v malých guľovitých vesmírnych lodiach do materskej lode. Tí však, čo nebudú na to duchovne pripravení, nebudú môcť nastúpiť. Evakuácia potrvá tri týždne. Na lodi prebehne duchovné prebudenie a očista pozemských duší a Zem bude pretvorená do podoby rajskej entity nazvanej Amora. Navrátia sa do nej pradávne potopené kontinenty a bude na nej mierna klíma a nová fauna a flóra.

Na Amore budú nasledovať tisíce období mieru, harmónie a jednoty. Zostúpi na ňu Kristus, ktorý bude vládnuť spoločne s Máriou, jin a jang tak bude v rovnováhe. Ľudia budú mať viditeľný kontakt s anjelmi a inými duchovnými bytosťami. Prevládnu kreatívne sily a budú sa smieť používať výhradne zelené technológie. Pôvodne to malo prebehnúť v roku 1988, avšak v priebehu roka Uriella vyhlásila, že vďaka modlitbám, ktoré vytvorili veľkú energiu, Boh daroval čiastočný odklad tohto trestu a čas milosti. Je pravdepodobné, že v budúcnosti Uriella ohlási ďalšie konečné apokalyptické termíny. V súčasnosti sa ale Fiat Lux väčšmi zameriava na stratégiu prežitia a na odmietanie sveta a spoločnosti. To dodáva stúpencom kultu nový zmysel života, pretože sa koncentrujú výhradne na nadchádzajúci Zlatý vek, ktorý charizmatická zakladateľka predpovedala, a na očistu duše v rámci malej skupinky vyvolených.27

 

Svätomichalské združenie


Svätomichalské združenie (St. Michaelsvereinigung) je voľné združenie, pri ktorého zrode stál v roku 1964 švajčiarsky záhradník a obchodník Paul Kuhn (1920 - 2002) udržujúci kontakty s médiom Máriou Gallatti (1920 - 1988). Protestant Kuhn s katolíckym médiom založili najskôr Ekumenické centrum, kde prijímali posolstvá archanjela Michaela. Opäť tu ide o synkretickú náuku, v ktorej sa hlása reinkarnácia, pričom sám Kuhn sa pokladal za prevtelenie apoštola Pavla. Skupina ďalej verí na preexistenciu Panny Márie, ktorá má pozíciu takmer božstva. V apríli roku 1988 ohlásil Kuhn, že priletia „mamine člny", ako poeticky nazval lietajúce taniere, a odnesú do neba vyvolených, zvlášť deti, aby ich zachránili pred prírodnou katastrofou. Predpovede sa chopili bulvárne médiá, ktoré tým vyprovokovali ataky na hnutie. Tento scenár predpovede veľmi pripomínal film Proroctvo (Knowing, 2009), kde tak isto mimozemšťania odniesli na novú planétu najmä deti, aby ich zachránili pred kataklizmou.

Súčasťou učenia kultu je aj liečenie vierou, ktorého základom je tzv. vedomá autosugescia (metóda využívajúca autosugesciu a hypnózu), ktorú vyvinul francúzsky psychológ a lekárnik Émile Coué (1857 - 1926). Združenie má ultrakonzervatívne inklinácie, ktorých prejavom je i špecifická forma mariánskeho kultu, vďaka ktorej hnutie získava priaznivcov z radov konzervatívnych kresťanov. Dokonca svojho času udržiavalo kontakt aj s francúzskym protipápežom Klementom XV. (1905 - 1974).

Svätomichalské združenie má centrum vo švajčiarskom Dozwile (kantón Thurgau), mieste svojho vzniku a v súčasnosti sa k nemu hlási približne 3 000 stúpencov. Okrem Švajčiarska pôsobí aj v južnom Nemecku a Rakúsku.28

 

Nebeská brána


Posledným ufokultom, o ktorom sa v tomto príspevku zmienime, je Nebeská brána (Heaven‘s Gate). Založil ju Marshall Applewhite (1931 - 1997), ktorý tvrdil, že je tisícročnou bytosťou z inej planéty žijúcou na Zemi. Prívrženci Nebeskej brány dodržujú celibát, mužskí členovia sa údajne podrobujú kastrácii ako prostriedku k nesmrteľnosti. Odmietajú alkohol a uctievajú počítače. Cieľom sekty je dosiahnuť ideálny stav androgýnnych bytostí. Sekta zaujala v roku 1997, keď v San Diegu 39 jej členov na čele s vodcom spáchalo hromadnú rituálnu samovraždu. Jej dôvodom bolo zbaviť sa fyzických tiel, aby mohli stúpenci kultu, presvedčení o tom, že sú anjeli dočasne prebývajúci v ľudských telách, odcestovať kozmickou loďou do vyšších vesmírnych dimenzií. Prílet tohto kozmického telesa mal byť údajne spojený s priblížením Hale-Boppovej kométy.29

Pre zaujímavosť ešte doplníme, že podobný pokus s cieľom cestovať mimozemskou loďou na duchovne vyspelejšiu planétu urobila aj skupina Centrum najjasnejšej Isis, ktorú založila nemecká psychologička Heidi Fittkau-Gartheová (1941). Tridsaťdva členov tohto kultu, vrátane piatich detí, vystúpilo 8. januára 1998 na Kanárskych ostrovoch na jednu z hôr, aby tam spoločne požili jed. Hoci sa pokus nevydaril a Fittkau-Gartheovú zadržali, o päť dní neskôr sa o samovraždu pokúsila skupina devätnástich jej nasledovníkov.30

 

Kritické zhodnotenie


Najčastejšou kritikou pseudovedeckého prístupu je, že je vedecky nedôsledný. Vedecká metóda postavená na faktoch postupuje v nasledujúcich krokoch: 1. pozorovanie a zhromaždenie faktov; 2. formulovanie hypotézy usilujúcej sa vysvetliť fakty, pričom by mala byť logicky možná; 3. overenie hypotézy - v prípade návštevy mimozemšťanov na Zemi potvrdená nejakým nálezom, ktorý by však nemal byť ojedinelý. Vedecká metóda predpokladá, že zvyčajne najjednoduchšie riešenie je to pravdivé. Dianie vo svete vysvetľuje pomocou prirodzených síl, bez zásahu nadprirodzených či mimoriadnych síl (Boha, ducha, mimozemšťana a pod.). Däniken a jemu podobní autori skutočne nevťahujú do svojich teórií Boha, avšak často pomocou údajných faktov a vedeckým slovníkom vysvetľujú niektoré nie celkom jasné javy pomocou zásahu mimozemšťanov. Už takýto prístup sám je problematický, pretože porušuje princíp najjednoduchšieho riešenia: prečo hneď za všetkým nevysvetliteľným vidieť zásah mimozemšťanov?

Tak napríklad vo filme Botschaft der Götter (Posolstvo bohov, 1976) Däniken sprevádza divákov po rozličných kútoch sveta, poukazujúc pritom na rozličné umelecké či architektonické diela ako na pamiatku po návšteve mimozemšťanov, pričom ignoruje archeologický a historický výskum, ktorý sa k daným pamiatkam viaže. Apriórne komentuje tieto artefakty ako vytvorené mimozemskou metódou. Želanie je u Dänikena otcom myšlienky. Vysloví napríklad hypotézu (a nie originálnu) o tom, že človek vznikol genetickou manipuláciou mimozemšťanov, ktorých si ako svojich tvorcov začal uctievať ako bohov.31 Alebo uvádza, že vraj mapa tureckého admirála a kartografa Piriho Reisa z roku 1513, kde je okrem iného zakreslená aj Antarktída, je presná, a teda musela byť zostavená z obežnej dráhy. Stačí však bežný pohľad laika, aby videl, že mapa obsahuje vážne nepresnosti a miestami len odhad, čo je v geografických mapách neprípustné. Ak by bola tvorená z kozmického priestoru, takéto nepresnosti by neexistovali.32

Däniken taktiež tvrdí, že kresby v Nasce sú pristávacími plochami mimozemšťanov. Kritický autor sa ale pýta, prečo by vyspelá mimozemská civilizácia potrebovala pristávacie dráhy, ak už aj človek dokázal vytvoriť plavidlá s kolmým štartom? Okrem toho tamojšia pôda je mäkká, čo by iste sťažovalo pristátie takejto kozmickej lode. Ide o nevhodné miesto na letisko. Niektoré pruhy a obrazce sú osem kilometrov dlhé na hrboľatých kopcoch a viditeľné len cez deň. V noci by bolo preto pristávanie veľmi obťažné a na hrboľatom teréne nepohodlné a azda i nebezpečné. Nenašli sa žiadne žiarovky, ktoré by umožňovali nočné pristátie, takže hovoriť o pristávacích plochách je nezmysel.33 Podobne mali byť dielom mimozemšťanov i sochy na Veľkonočných ostrovoch, a to napriek tomu, že bolo dokázané, že tieto obrovské monumenty postavili domorodci.34 Niekoľkokrát sa preukázalo, že podobné údajné paleoastronautické pamiatky po mimozemšťanoch majú pozemský pôvod, alebo existuje pre ne logické vysvetlenie.35

Ďalšou Dänikenovou nedôslednosťou je, že neakceptuje teologický, religionistický a ani historický výskum ohľadom posvätných kníh jednotlivých náboženstiev. Je to hrubé ignorovanie poctivého vedeckého prístupu. No azda najťažším hriechom autorov typu Däniken je, že u nich prevláda predsudok podceňovať predchádzajúce generácie ľudstva ako nevedomé a hlúpe, a teda neschopné vytvoriť technicky podivuhodné stavby, vynálezy a pod., hoci v súčasnosti existuje dostatok rekonštrukcií, že aj tzv. primitívne a staroveké národy vedeli postaviť pyramídy, veľké sochy a iné megastavby. Nepotrebovali na to nijakú mimozemskú pomoc.

Uznávaní vedci zastávajú vo veci existencie vesmírnych civilizácií agnostické stanovisko. Sú síce agnostickí, pokiaľ ide o uznanie inteligentných civilizácií vo vesmíre, avšak v ich radoch čoraz väčšmi narastá presvedčenie, že život na Zem prišiel z vesmíru. Podľa britského fyzika Paula Daviesa (1946) nemožno vylúčiť, že život vznikol zázrakom na jednom mieste vo vesmíre a odtiaľ sa rozšíril do mnohých ďalších planetárnych sústav.36 Zatiaľ sa zo strany vedy predpokladá skôr existencia mikroorganizmov teoreticky cestujúcich na kométach, než nejaká civilizácia obdarená inteligenciou.

Kriticky tiež treba poznamenať, že nie sú dostatočne vysvetlené ani tzv. kruhy v obilí a javy s nimi spojené. Niektoré z nich akoby skutočne obsahovali kódovanú správu, ale stačí to ako dôkaz pre existenciu mimozemských civilizácií? Prečo tieto bytosti nekomunikujú s nami priamo?

Ak v 19. storočí existovali predstavy, že okolité planéty slnečnej sústavy sú obývané, v súčasnosti vďaka technickým prostriedkom vieme, že mimozemské civilizácie na okolitých planétach nie sú. Niektorí významní skeptici ufológom vyčítajú, že nie je technicky možný život na Venuši, ako to tvrdia niektoré ufokulty. Podmienky na Venuši zahŕňajú atmosférický tlak na povrchu planéty, ktorá je 92-krát väčšia ako Zem, mraky zložené z kyseliny sírovej a priemernú povrchovú teplotu 461,85 °C. Z toho vyplýva, že žiadny pozemšťan by nemohol prežiť na povrchu takejto planéty bez vysoko vyvinutej technológie. Rovnako existujú dôkazy, že fotografie kozmických lodí sú podvody (zväčšená žiarovka predstavovaná ako loď a pod.).

O psychologické riešenie fenoménu UFO sa pokúsil Gustav Carl Jung (1875 - 1961). Jeho vysvetlenie je zhruba takéto: súčasný západný svet prežíva krízu kresťanstva, čo viedlo k oslabeniu idey Prostredníka. Volanie po ňom je však nevedecké a iracionálne, preto tu ostal voľný priestor, ktorý vyplnilo UFO.37 Podľa tohto známeho švajčiarskeho psychiatra ide o spontánnu odpoveď, projekciu nevedomia na momentálnu vedomú situáciu vo forme moderného mýtu.38 Podľa neho dôvodom je strach z bezvýchodiskovej situácie jednotlivca či spoločnosti.

Javy okolo mimozemských civilizácií možno vysvetliť aj teologickými dôvodmi. Pre mysliaceho teológa môžu byť takéto pokusy znamením ľudskej túžby po komunikácii s niekým väčším než je človek. Tento nepokoj je prameňom náboženského hľadania odpovedí na základné otázky človeka. Nesmierne priestory vesmíru v súčasníkovi vyvolávajú neistotu, ktorá prebúdza nádej, že nie je v ňom sám. Teologickým riešením môžeme nadviazať na riešenie psychologické. Ním môže byť aj túžba po Bohu, ktorá sa projektuje a vedie k zvýšenej senzibilite pre mimozemské civilizácie. Toto riešenie by mohlo potvrdzovať taktiež vznik kultov spojených s mimozemskými civilizáciami (Aetheriova spoločnosť a pod.), ktoré majú svojich „apoštolov" (Dänikena, Hesemanna, Kinga, Meiera a iných), pútnické miesta (Roswell, Semjasinovo meditačné centrum, miesta, kde sa vyskytujú tzv. kruhy v obilí) a pod.39

Tvrdenie o existencii či neexistencii mimozemských civilizácií zostáva naďalej otvorenou otázkou, ktorú by ufokulty nemali svojou skalopevnou istotou zneužívať pre balamutenie ľudí. Vedecký dôkaz o existencii takýchto civilizácií neexistuje, avšak vedci, ktorí sú naklonení v ne veriť, majú neutešenú víziu, že v prípade, ak by aj existovali nejaké inteligentné bytosti, ktoré by dosiahli svojimi technickými prostriedkami Zem, kontakt s nimi by sa odohrával skôr ako vojenská konfrontácia vo filme Indepenedence Day, než romantický E. T. mimozemšťan. Väčšina ufokultov totiž mimozemšťanov prezentuje ako dobrákov.

 

Poznámky:

 
1 http://www.answers.com/topic/association-of-sananda-and-sanat-kumara; Niektoré proroctvá sestry Thedry pozri - http://www.wolflodge.org/sananda/sananda-endtimes.htm

2 Je autorom diel Other Tongues - Other Flesh (1957), Secret Places of the Lion (1958), UFO‘s Confidential! (1958), Road in the Sky (1959) a Secret of the Andes (1961)

3 http://www.answers.com/topic/george-hunt-williamson; Introvigne, M.: Il Cappello del Mago, s. 123-124

4 Tamže, s. 124-125

5 Hrabal, F. R. (ed.): Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností. CAD Press, Bratislava 1998, s. 10

6 Saliba, J. A.: Aetheriova spoločnosť. In: Partridge, C.: Encyklopedie nových náboženství. Knižní klub, Praha 2006, s. 387

7 Tamže

8 Introvigne, M.: c. d., s. 126-130

9 Saliba, J. A.: Aetheriova spoločnosť. In: Partridge, C.: c. d., s. 387

10 Niektorí bádatelia nachádzajú mnohé podobnosti medzi učením Aetheriovej spoločnosti a teozofiou.

11 Melton, J. G.: Encyclopedia of American Religions. Gale Research, Detroit 1996, s. 677

12 Tumminiaová, D.: Akadémia vied Unarius. In: Partridge, C.: c. d., s. 387

13 Tamže, s. 394

14 http://www.unarius.org; Introvigne, M.: c. d., s. 125-126

15 Tumminiaová, D.: Akadémia vied Unarius. In: Partridge, C.: c. d., s. 396

16 http://sk.wikipedia.org/wiki/Rael

17 Tamže

18 Introvigne, M.: c. d., s. 133-138; Macháčková, L., Dojčár, M.: Duchovná scéna na Slovensku. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 2001, s. 142-145

19 Vorilhon, C.: Čo mi povedal mimozemšťan. Natajoga, Bratislava 1992

20 Mimozemšťan: „Určite veľmi ľutujete, že nemáte so sebou fotoaparát, aby ste pri rozprávaní o našom stretnutí mohli všetkým ľuďom predložiť dôkaz." - In: Vorilhon, C.: c. d., s. 5

21 Tamže, s. 8-10

22 Tamže, s. 20

23 Tamže, s. 49-50

24 Hrabal, F. R. (ed.): c. d., s. 310

25 Je to jej prvý manžel, ktorý zomrel v roku 1988 pri autonehode. Jej súčasným, štvrtým manželom je Eberhard Bertschinger-Eicke zvaný aj Icordo.

26 Grünschloss, A.: Fiat Lux. In: Partridge, C.: c. d., s. 350-351

27 Orden Fiat Lux (Uriella). Apologetics Index - http://www.apologeticsindex.org/o08.html; Grünschloss, A.: Fiat Lux. In: Partridge, C.: c. d., s. 350-352; Introvigne, M.: c. d., s. 84-85

28 http://www.st-michael.ch; http://www.relinfo.ch/dozwil/apokalyptik.html; Ninck, M.: In Anbetracht der Apokalypse. Neue Zürcher Zeitung (2002) - http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/article8FOHM-1.429387; Introvigne, M.: c. d., s. 85

29 Hrabal, F. R. (ed.): c. d., s. 269

30 Vojtíšek, Z.: Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Portál, Praha 2004, s. 279

31 Už pred von Dänikenom sa táto myšlienka objavila v niektorých prácach, napríklad Jessup, M. K.: UFO and the Bible (1956); Trench, P. B.: The Sky People (London 1960); Thomas, P.: Flying Saucers Through the Ages (London 1965). Tiež tvrdenie, že v Biblii (napr. v 1. kap. Knihy proroka Ezechiela) sú opísané tzv. lietajúce taniere, môžeme nájsť v práci Blumrich, J. F.: The Spaceships of Ezekiel (1952); alebo v diele presbyteriánskeho pastora Downinga, B. H.: The Bible and Flying Saucers (London 1960)

32 Story, R.: Podvržené poselství bohů. Kritický pohled na teorie Ericha von Dänikena. Panorama, Praha 1982, s. 45-50

33 Tamže, s. 54

34 Heyerdahl, T.: Aku-Aku. Mladá fronta, Praha 1959

35 Pozri napríklad Story, R.: c. d.; Malinovci, R. a J.: Sme deťmi mimozemšťanov? Obzor, Bratislava 1988

36 Davies, P.: Jsme sami? O důsledcích případného objevu mimozemského života. Archa, Bratislava 1996, s. 37

37 Jung, C. G.: Tajemno na obzoru. O fenoménech UFO a mimozemských jevech. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1999, s. 30-33, 139

38 Tamže, s. 137-142

39 V tomto duchu sa nesie tiež kniha Škvařil, R.: Ufologie jako náboženství. Votobia, Olomouc 1999.