Fenomén liečiteľov - podvodníkov


Už v starovekom Ríme si ľudia boli vedomí, že zdravie je nadovšetko a už vtedy to využívali podvodnícki liečitelia. Pôsobili tu predavači liečiv jednak vo svojich stánkoch, jednak ako podomoví obchodníci. A práve na nich sa už v tom čase nazeralo väčšmi ako na šarlatánov, pretože medzi nimi boli nepoctivci, ktorí nedodržiavali ceny a klamali o liečivých účinkoch svojich mastí, tinktúr, výluhov a iných prostriedkov.

Od tých čias sa podvodnícki liečitelia vyskytovali a vyskytujú i naďalej, ale presuňme sa teraz do obdobia druhej svetovej vojny. Práve vtedy žil jeden z najväčších lekárov - podvodníkov. Bol ním „doktor" Theodor Morell (1886 - 1948). Tento bývalý lekár pôsobiaci na námornej lodi jedného dňa ošetroval v Hitlerovom sídle vodcovho dvorného fotografa. Jeho injekcie, tabletky, čapíky (ktoré si vyrábal sám) spôsobili úľavu hneď a dokázateľne, čo urobilo na Hitlera veľký dojem. Už ale nevidel, že neúčinkovali trvalo. Hitler trpel stihomamom - nikomu neveril a bol presvedčený, že sa mu kdekto v jeho bezprostrednej blízkosti usiluje vziať život. Preto keď sa objavil trochu tajuplný Morell, Hitler ho prijal s takmer otvoreným náručím. Zavrhol svojich lekárov, skutočné kapacity, a nahradil ich Morellom. Ten doslova kŕmil svojho pána vitamínmi a hormónmi, takže vlastnú obranyschopnosť jeho tela úplne ochromil. Hitler dostával injekciu ráno i večer. Žil pod čoraz väčším vplyvom nebezpečných liekov. Vodca udelil Morellovi profesorský diplom a dal mu oprávnenie na výrobu liečiv. A tak podvodnícky lekár zakladal továrne, ktoré pochybné farmaká vyrábali.

Aj dnes existujú takíto nepoctivci parazitujúci na dôverčivosti chorých ľudí, len spektrum rozmanitých liečebných metód je omnoho pestrejšie než predtým: akupunktúra, ajurvéda, antropozofická medicína, homeopatia, šamanizmus, rôzne dietetické postupy, liečba masážami, liečba drahokamami, bioenergia, liečivé obrazce, geopatogénne zóny, vitamínoterapia, liečba hladovaním, kineziológia, bylinkárstvo, aurikulárna terapia, aromaterapia, Bachove esencie, irisdiagnostika, orientálna diagnostika, makrobiotika, liečba rukami, reiki. To je len zlomok výpočtu liečebných a diagnostických metód, ktoré by iste stáli za podrobnejší opis. Zo všetkých vyberám len dve, ktoré sa do článku o liečiteľoch - podvodníkoch hodia najviac - sú totiž prinajmenšom pochybné. Prvá je bezkontaktná diagnostika a liečba, keď liečitelia „liečia" na diaľku, to znamená, že chorého nemusia vôbec vidieť, no napriek tomu si trúfnu na veľmi vážne ochorenia.

Jedným z takých liečiteľov je pán Ivan Gellner z Brna, ktorý o sebe píše, že je profesionálny liečiteľ s dlhoročnou praxou. Ako uvádza, jeho špecializáciou je liečenie na diaľku bez spolupráce chorého (prípadne i bez jeho súhlasu) - predovšetkým pri závislostiach od alkoholu, drog alebo automatov. Lieči ale taktiež aj iné choroby, napríklad epilepsiu, alergiu, kožné problémy, pomáha pri aids ochoreniach a pod. Tento liečiteľ upozorňuje, že dĺžka jeho liečenia netrvá menej ako dva roky, pričom po celý čas nepretržite ovplyvňuje organizmus chorého.

Ďalším druhom „liečby" s minimom vedeckosti je tá, kde sa hľadá spojenie medzi chorobami a možnými mentálnymi (duchovnými) príčinami ich vzniku. Napríklad kalifornská psychoterapeutka Louise Hayová ku každej chorobe ponúka i novú myšlienkovú schému vedúcu k vyriešeniu zdravotného problému. Tak možno vysvetliť alkoholizmus, angínu, bronchitídu, bradavice, celulitídu, cysty, detskú obrnu, diabetes, hluchotu a i. Ako príklad uvedieme Hayovej tvrdenie, že pravdepodobnou príčinou Alzheimerovej choroby je neochota zaoberať sa svetom ako takým. Človek by mal mať novú myšlienkovú schému, ktorá v tomto prípade je: „život môžem prežívať inakšie a lepšie. Odpúšťam a zbavujem sa minulosti. Prijímam radosť." (Hayová, 2004, s. 180) Pri syfilise je zase príčinou nevyužívanie vlastných síl a pocit bezmocnosti. Človek by mal prijať túto myšlienkovú schému: „Uvedomujem si vlastnú osobnosť. Prijímam sa taký, aký som." (Heyová, 2004, s. 216)

Niektorí liečitelia sa domnievajú, že rakovina kostnej drene svedčí o nenávisti postihnutého človeka k životu. Tento človek nedokázal prijímať rôzne napomenutia vesmíru (napr. neúspechy v rodinnom spolužití, náhle úmrtia blízkych milovaných osôb, neúspech v práci, rôzne nehody atď.) s pokorou v srdci a nevedel sa z nich poučiť, ale naopak s pýchou v srdci a v mysli reptal a vyčítal (Bohu alebo vesmíru): prečo práve ja, prečo akurát mne sa to muselo stať a nie tým druhým. Vraj je to dôrazné varovanie vesmíru, že človek hrubo porušuje jeho zákony. (Sny, duchovní léčitelství a návraty duší, 2009)

 

Prečo práve liečiteľ?


Dôvodov na využitie liečby liečiteľom môže byť veľa. Uveďme aspoň niektoré z nich.

Existujú prípady, keď podvodníci šikovne vsugerujú pacientom úspechy liečenia, ale i chorobu samu. Sila sugescie či placebo efektu je mocná a spočíva v rukách liečiteľov. Svedčia o tom napríklad prípady z 80. rokov minulého storočia, keď filipínski liečitelia konali liečebné praktiky, nad ktorými sa zastavoval rozum. Priamo pred zrakmi novinárov dochádzalo k operáciám, keď liečiteľova ruka vnikla do brucha pacienta a o pár sekúnd odstránila choré tkanivo. Pacienti sa pri nich usmievali a bez problémov odchádzali domov po svojich. Toto učenie (a umenie zároveň) bolo vraj darom z nebies, ktoré pôvodne objavil istý domorodý kmeň. Verejnosť bola z takého liečenia úplne vyvedená z miery a v okamihu sa tvorili zástupy záujemcov o túto „liečbu". Samozrejme, po čase vyšlo najavo, že ide o podvod. Dokázalo sa, že vyoperované tkanivá neboli ľudské, ale išlo o bravčové či kuracie mäso a krv takisto nebola ľudská.

Prírodné či alternatívne liečenie možno taktiež považovať za akúsi módu dnešných čias. Prispieva k tomu i mediálny obraz tohto liečenia, ktorý ho väčšinou dosť jednostranne vyzdvihuje.

K využitiu služieb liečiteľov vedie taktiež skutočnosť, že moderná medicína navzdory veľkému pokroku stále ešte nedokáže vyliečiť úplne všetky choroby a niektorí ľudia chcú v takom prípade skúsiť pre svoju záchranu všetko - možné i nemožné. Po tom, ako sa človek dozvie vážnu diagnózu, prechádza obvykle niekoľkými fázami. Po popretí a agresii sa dostáva do fázy vyjednávania, ktorá je charakteristická hľadaním zázračných prostriedkov, liekov a liečiteľov. Človek hľadá zázrak a je ochotný zaplatiť čokoľvek takmer za všetko, čo by mu mohlo pomôcť. Niekedy platí nemalé peniaze i za samotnú ilúziu vyliečenia.

Niektorí ľudia sa rozhodnú úplne vynechať klasickú liečbu a zvolia si liečbu liečiteľa, a to i v prípadoch veľmi vážnych ochorení (napr. rakoviny). V súčasnosti existuje mnoho dokladov o tom, že kvôli uprednostneniu metód alternatívnej medicíny sa pacient dostal k skutočnej liečbe v takom štádiu ochorenia, keď sa mu už nedalo pomôcť. Niektorí liečitelia tvrdia, že dokážu vyliečiť aj choroby, s ktorými si súčasná medicína nevie poradiť, čo môže byť život ohrozujúce. Jonathan Chamberlain vo svojej knihe Jak se uzdravit z rakoviny tvrdí, že možno rôznymi nekonvenčnými, nepoškodzujúcimi a prevažne i lacnými metódami zvíťaziť nad rakovinou, a to najmä prostriedkami domácej samoliečby. Tieto metódy, pochádzajúce od liečiteľov aj lekárov, zvykne medicínsky priemysel prehliadať či bagatelizovať, a to aj napriek tomu, že vraj priniesli výsledky.

Domnievame sa však, že činnosť liečiteľov a používanie metód alternatívnej medicíny v oblasti nádorových ochorení je obzvlášť nebezpečná. Pred tým varuje aj onkológ prof. MUDr. Oskar Andrysek: „Keď sa pacient ocitne v rukách liečiteľov, premešká čas, keď by sa mu dalo účinne pomôcť a umiera na pokročilé základné ochorenie, ako by ani nebol liečený." (Komisia pre skúmanie alternatívnej medicíny ČLK, 2011)

 

Pravidlá poctivého liečiteľa


Nech už sú dôvody a pohnútky na využitie liečiteľa akékoľvek, je dobré byť obozretný. Lenže ako rozpoznať liečiteľa od nebezpečného šarlatána? Tri pravidlá poctivého liečiteľa opísal český biotronik Tomáš Pfeiffer (1953); sám je biotronik, na jeho rozpažené ruky pri televíznych seansách si možno mnohí ešte spomenú. Na počiatku deväťdesiatych rokov sedel v komisii ministra zdravotníctva pre alternatívne metódy liečby a zároveň v prípravnom výbore asociácie, ktorá plánovala zastrešiť liečiteľov.

Prvé Pfeifferovo pravidlo je: Liečba je zadarmo - nelieči sa za vopred stanovenú taxu. „Keď teda za to chce niekto zaplatiť (napr. beriem dva a pol tisíca Kč za hodinu), tak to nemôže byť skutočne dobrý liečiteľ," hovorí Pfeiffer. Platí sa spravidla len za bylinky, kvapky, knihy a je na pacientovi samom, koľko a či vôbec liečiteľovi zaplatí. Ďalej dodáva, že tí, ktorí skutočne majú dar ľuďom pomáhať, sú zvyčajne veľmi skromní. Netvrdia, že liečia všetko a že pomôžu každému. Taktiež nikdy nehovoria, že klasická medicína je nanič. A vedia presne rozpoznať okamih, keď sa zdravotný stav človeka zhorší natoľko, že ho treba odovzdať do rúk lekára.

Druhé Pfeifferom uvádzané pravidlo znie: Liečiteľ by mal mať nejakú osobnú históriu - niekoho, od koho sa učil, niečo, čo študoval. Pfeiffer radí zaujímať sa, kde svoju filozofiu ten človek vzal, pretože za tými poctivými liečiteľmi vraj skoro vždy stojí nejaký dobrý učiteľ. Poctivý liečiteľ taktiež nedáva okázalo najavo, že len jeho metóda je tá správna, pretože vie, že ciest, ktoré môžu viesť k cieľu, teda vyliečeniu pacienta, je vždy viac.

A konečne tretie Pfeifferovo pravidlo hovorí: Je dobré zaujímať sa o liečiteľove výsledky, zistiť si rôzne názory a referencie o jeho osobe. Tu však musíme upozorniť na to, že i šarlatáni majú v zásobe niekoľko príbehov ľudí, ktorým veľmi pomohli. Preto sa oplatí zistiť si viac informácií o danom liečiteľovi.

Existuje ale aj iné riešenie, ktoré má v rukách štát. Jeho predstavitelia, respektíve v tomto prípade v ČR ministerstvo zdravotníctva či Česká lekárska komora, by sa nemali tváriť, že liečitelia - podvodníci neexistujú, ale mali by zaviesť systém či hľadať spôsob, ako oddeliť skutočných liečiteľov od podvodníkov a stanoviť jasné pravidlá, kedy liečiteľ môže vykonávať svoju činnosť, prípadne čo musí splniť, aby smel liečiť. Ide o to, stanoviť medze neorganizovanej a nekontrolovanej činnosti liečiteľov. Situácia v Českej republike je z tohto hľadiska nepriaznivá najmä preto, lebo na rozdiel od väčšiny európskych štátov naša legislatíva tento problém nerieši a ani zodpovedné lekárske organizácie sa k liečiteľstvu ani k oblasti alternatívnej medicíny oficiálne okrem výnimiek nevyjadrili. Liečiteľom teda môže byť v našej krajine ktokoľvek (dokonca i tí, ktorí nemajú žiadne zdravotnícke vzdelanie!) a liečiť môže akokoľvek. Pacienti podliehajú reklamám liečiteľov bez toho, aby dostali poučenie o možnostiach a rizikách ich pôsobenia od inštitúcií, ktorých úlohou je starať sa o zdravie populácie.

Možno by sme sa mohli inšpirovať tým, ako túto situáciu vyriešili v Nemecku. Tu je liečiteľ (Heilpraktiker) oficiálne licencované povolanie. Licenciu Heilpraktiker dostane len po zložení skúšky z odboru. Česko sa asi prevzatiu modelu licencovaných liečiteľov zrejme nedočká. Bývalý minister zdravotníctva Leoš Heger je proti, pretože by tým podľa neho štát len dal najavo, že liečiteľov uznáva.

 

Heřmánek: „Vytlčiem vám choroby z hlavy"


„Máte ho rád? No tak - máte ho rád?! Tak mu tie lieky vysaďte!," kričal liečiteľ Pavel Šíma na otca sedemročného syna trpiaceho vážnou genetickou chorobou a celá čakáreň ľudí to počúvala. Otec pritakal a zveril sa do moci liečiteľa Pavla Šímu, alias Heřmánka, mnohými považovaného za významného prírodného liečiteľa. Od roku 2011 pôsobí v Kamenici neďaleko Prahy, kde podľa jeho slov vybudoval svoju ordináciu - „prírodné centrum" - s finančným aj morálnym prispením mnohých pacientov.

K liečeniu ho priviedla jeho vlastná skúsenosť. Sám odmalička prichádzal do styku s rozličnými chorobami. Keď mal 37 rokov, upadol do kómy. Jeho stav bol veľmi vážny, no napriek tomu v nemocnici podpísal reverz a odcestoval sa liečiť domov. Vtedy mu pomohla liečiteľka. Dala mu bylinky na čistenie tela a nakričala na neho: „Už nesiahnite na tabletky!" - čo aj urobil. Od toho času (t. j. asi 22 rokov) vraj nepoužil chemickú medicínu. Tú považuje za utópiu, takisto ako tisíce pacientov, ktorí k nemu chodia.

Šíma razí zaujímavú teóriu „špinavých tiel". Nerád používa slovo liečenie, všetko je vraj o čistení. Prirovnáva to k praniu bielizne: „Ako keď dávame špinavé veci do práčky, nehovoríme jej - vylieč mi moju bielizeň, ale vyčisti mi ju. Rovnako aj špinavé telo sa musí vyprať. Špinavý vzduch však nelieta len na naše tričko, ale i do nás." (Rejchová, Veselková, 2009) „Choroby neexistujú. Rakovina neexistuje, žiadna roztrúsená skleróza nie je, to vám vytlčiem z hlavy," hovorí Šíma. (Petrášová, 2013b) „To sú všetko názvy, ktoré vymyslela chemická medicína. Hneď ako mi sem niekto príde s takými výrazmi, zaraz mu poviem: Prestaňte s tými hlúposťami, akáže rakovina! Znie to možno trochu drsne, ale osvedčilo sa mi to. Ľudia začnú prijímať, že sa na ich problém dívam inými očami, a sú pozitívnejší, otvorenejší k tomu novému a dobrému." (Dostálová, 2013, s. 70)

Všetky choroby sú teda podľa Šímu dôsledkom zaneseného tela, ktoré volá touto cestou o pomoc. Všetci denne vdychujeme do pľúc množstvo nečistôt, ktoré sa nám, pokiaľ sa ich nezbavíme, ukladajú v tele. Keď ľudia smrkajú a kašlú, nie je to žiadna choroba, ako nás vraj presviedčajú lekári, ale prirodzený spôsob, ktorým sa chce telo zbaviť nežiaducich nečistôt. To Šíma prirovnáva k tričku: „Keď budete nosiť dva dni to isté tričko, bude špinavé a budete ho musieť vyprať. Takisto je to s telom. A pokiaľ neumožníme telu zbavovať sa nečistôt, začnú sa v ňom tvoriť, ako ja tomu hovorím, skládky. Tie sú semeniskom pre baktérie, ktoré potom napádajú orgány." (Dostálová, 2013, s. 69) Človek vraj je potom ako chodiaci kompost.

Šíma sám priznáva, že pristupuje k liečeniu nie z toho „študovaného hľadiska, ale z toho laického" a týmto spôsobom čistí ľudí 19 rokov. Podľa neho sa ľudia nedokážu poriadne vysmrkať, kvôli tomu sa dostáva špina do pľúc a nevracia sa von dutinami, to im vraj zhoršuje zrak, uši, zuby, pokožku atď. Chemická medicína túto tzv. chorobu označí napríklad ako astmu, on ale hovorí, že je to špinavé telo, v prípade astmy špinavé pľúca. Človek by si bežne vzal lieky alebo zašiel k lekárovi. Podľa Šímu ale lieky z chemickej medicíny nám skôr priťažujú. Taktiež zájsť si pri zdravotných ťažkostiach k lekárovi je podľa neho chyba, pretože „lekári vás akurát tak napchajú tabletkami. Tie ale telo nevyčistia, len škodliviny obalia a zakonzervujú. Telo potom má tendenciu sa ich zase zbaviť, a tak ten obal naruší a ľudia majú opakovane angíny a chrípky. Tie sa opäť liečia rovnakým spôsobom - tabletkami a nastáva nekonečný kolobeh. Ľudia užívajú tabletky a v tele sa im stále hromadia ďalšie nečistoty a ďalšie skládky. To sú potom i tie rôzne hrčky a nádory." (Dostálová, 2013, s. 69) Za najväčšie zlo, ktoré kedy vzniklo, považuje preto Šíma antibiotiká. Tie podľa neho zabíjajú ľudí, pretože práve ony vytvárajú rakoviny a nádory. Nádor podľa Šímu nie je nič iné, než antibiotikom zaliečená a obalená špina.

Na webových stránkach, ktoré zriadila a spravuje jedna jeho prívrženkyňa, je umiestnený odkaz od Heřmánka s názvom Nezlučiteľnosť s chemickou medicínou obsahujúci túto informáciu: „Som tu, aby som dobrovoľne pomáhal ľuďom rozhodnutým ísť iba prírodnou cestou, ktorá sa nezlučuje s inými metódami a už vôbec nie s praktikami chemickej medicíny. Prosím všetkých žiadateľov o rešpektovanie tejto skutočnosti a žiadam vás, aby ste zvážili cestu k nám, pokiaľ chcete kombinovať prírodné čistenie s chemickou medicínou. U nás sa to nedá." (Vzkazy Heřmánka, 2013)

Liečiteľ Šíma ďalej opisuje, ako možno bez lekárskej pomoci vyliečiť i rôzne poranenia a uvádza, ako si sám vyliečil pomliaždený prst pomocou bylinných tinktúr. Opisuje tiež, ako sa mu pretrhlo väzivo v kolene, ktoré mu opäť samo dorástlo. Pýtate sa, ako sa vyliečil? „Musel som si to odtrpieť, skrátka som ležal a čakal, až väzivo zrastie." (Dostálová, 2013, s. 71) Podľa Šímu má mozog bunky pre každú časť tela, každá vie, ako má tá jej časť vyzerať, a preto ju dokáže i zregenerovať. Zaujímavé by bolo vedieť, ako by si Heřmánek poradil pri vážnejších úrazoch.

Určiť diagnózu je vraj pre Šímu otázka troch minút. Diagnostikuje choroby z očnej zreničky - túto schopnosť podľa neho získal tiež až po kóme, pri ktorej mu začali v mozgu pracovať rezervné bunky, ktoré normálne nefungujú. Tieto bunky majú podľa jeho teórie svoje zvláštnosti, sú v nich ukryté schopnosti z minulých životov. Naraz vraj cez oči videl, čo majú ľudia v tele. Dokonca je vraj schopný zistiť celý zdravotný stav aj len pri obyčajnom zaslaní fotografie očí.

Heřmánek ponúka prirodzený prístup k telu, ktorého základom je nebrániť mu v tom, aby vylúčilo, čo nechce, ale naopak mu v tom pomôcť. Ako teda vyzerá ono čistenie Pavla Šímu? Ide o čistiacu kúru založenú na bylinnej báze a pozostáva z pitia teplej vody (veľa a stále), pitia bylinkových čajov, bylinkových kúpeľov, prestrekov nosa - vývarom z prasličky a anízu (výluh má pacient striekať injekčnou striekačkou do oboch nosných dierok, nechať tri minúty pôsobiť a potom vysmrkať). K tomu liečiteľ odporúča otužovanie, cvičenie, relaxáciu a, samozrejme, absolútny zákaz chemickej medicíny vrátane chemoterapie, antibiotík či inzulínu. Jeho pacienti zaplatia za pár čajov a za pár minút pobytu v ordinácii tisíc korún.

Hoci pri liečbe Šíma používa bylinky, v jednom rozhovore priznáva, že nie je klasický bylinkár a ďalej hovorí: „Je pravda, keď som začal v deväťdesiatom roku, tak som bylinám vlastne ani nerozumel. Ani som ich nepoznal podľa mien. Pretože ja som nikdy nevedel čítať, ja neviem čítať, mňa čítať nebaví. Takže by som si nemohol vziať nejaký bylinársky album a čítať si z neho názvy bylín. Ja ich skôr nazývam podľa seba, ako ich vidím. Keď som ich videl, tak som si ich nejako nazval. Nejako som smeroval, kam by sa mohli hodiť, podľa vizuálneho pohľadu." (Rejchová, Veselková, 2009)

Liečitelia majú väčšinou v zásobe príbehy svojich pacientov, ktorí opisujú, ako im či ich blízkym liečiteľ pomohol, ako im zachránil život. Nie je to inak ani u pána Šímu, ktorý sa navyše hrdí tým, že má pacientov aj napríklad z Austrálie alebo Nevady, bylinky posielal už i na Antarktídu. Medzi jeho pacientov patria aj športovci, speváci a ďalšie známe osobnosti. V jednom časopise bola uverejnená jeho fotografia s hokejistom Jaromírom Jágrom. Existujú ale i ľudia, ktorým praktiky a rady Pavla Šímu dokázateľne ublížili. Medzi tých patria napríklad rodičia, ktorým zakázal, aby dieťaťu s cukrovkou pichali inzulín. Alebo muž, ktorý zomrel v dvadsiatich siedmich rokoch v bolestiach, pretože Šímovi uveril, že jeho rakovinu semenníkov vylieči iba jeho čistením. Rady ho stáli štyridsaťtisíc a, bohužiaľ, i to najcennejšie - život. A čo na to pán Šíma? „Každý raz umrie." (Petrášová, 2013b) Prikladám ešte výpoveď jednej ženy - bývalej pacientky tohto liečiteľa: „Vrieskal na mňa, že som nečistý, špinavý človek, cítila som sa hrozne pred tou čakárňou plnou ľudí. A to všetko len kvôli tomu, že som si dovolila ísť najskôr k inému liečiteľovi, keď predsa len on vie vyčistiť moje zanesené telo," opísala svoju skúsenosť Miluša Puškarová z Prahy. (Petrášová, 2013a) Pavel Šíma je však aj naďalej zrejme hlboko presvedčený o tom, že jedine jeho metóda je tá správna a účinná.

 

Jan Jáno: „Platiť môžete i sexom"


„Máte nádor, ale nebojte sa. Som liečiteľ, ktorý vám nielen pomôže zlepšiť váš zdravotný stav, ale dokáže vás úplne uzdraviť." (Holakovský, 2012) Tak niekoľko mesiacov klamal ženy 43-ročný muž z Chomutovska Jan Jáno, vydávajúci sa za liečiteľa, ktorého polícia dolapila v januári 2011.

Jáno postupoval takmer vo všetkých prípadoch podľa rovnakého scenára, a to tak, že ženy vyhľadával cez internetovú sociálnu sieť alebo ponúkal svoje liečiteľské schopnosti cez inzerát. Tvrdil, že je kaderník, pôvodom z Grécka. Dôverčivým ženám najprv napísal, že z ich fotografie vycítil isté problémy, ktoré by dokázal vyriešiť. Niektoré ženy skutočne trpeli veľmi vážnou chorobou, iné boli zdravé a Jáno im potrebu liečby vnútil s hrozbou, že sa im inak priťaží. Dohovoril si s nimi schôdzku, na ktorej už od počiatku poukázal na to, že je liečiteľ. Vďaka veľmi suverénnemu a vierohodnému vystupovaniu ich dokázal presvedčiť o potrebe liečby, keď im sľuboval zlepšenie zdravotného stavu a úplné vyliečenie nádorov.

Pri každom stretnutí si vyžiadal desaťtisíce, o ktorých vyhlasoval, že ich venuje na charitu. Svedectvo o tom, aká „charitatívna" bola táto činnosť pre neho samého, podáva suma dosahujúca takmer štvrť milióna korún, ktorú počas dvoch mesiacov podvodne vylákal z úplne zdravej mladej ženy. Dokázal jej vsugerovať, že jej cez oči vidí do hlavy, kde má nádor. Dievčina pristúpila na liečbu seba a členov svojej rodiny. Vo svojej obeti vyvolal také obavy o vlastné zdravie, že ju uviedol do stavu psychickej závislosti, v ktorom nebola schopná odporu. Dokonca sa jej vyhrážal, že ak nebude plniť jeho pokyny, rozhýbe jej nádor v tele a ona do druhého dňa zomrie.

Svoju obeť tak páchateľ dostal do problémov psychických i finančných. Žena si najprv na liečbu požičala, a keď sa minuli i tieto peniaze, Jáno ju prinútil, aby mu za jeho „služby" niekoľkokrát zaplatila sexom. Raz sa s ňou stretol dokonca v hodinovom hoteli a k sexu prizval ďalších troch mužov. Tvrdil, že skupinový sex je súčasťou liečby. Pri hlavnom pojednávaní na súde uviedol, že to myslel ako žart. Vynútený styk sa podľa znalcov výrazne podpísal na zdraví ženy, ktorá od toho času trpí psychickou poruchou. Jáno taktiež využil ženu, ktorá sa stará o postihnutého syna. Sudkyňa zároveň uviedla, že ženy si kvôli obžalovanému často narobili dlhy.

Po zverejnení prvého prípadu sa kriminalistom prihlásilo ďalších šestnásť žien z celej Českej republiky, ktoré naleteli tomuto v minulosti už trestanému podvodníkovi. Podľa vyšetrovateľov vylákal zo svojich obetí takmer 2,5 milióna korún. Tento údaj ešte nemusí byť konečný, môžu byť ešte ženy, ktoré o svojej chybe nikdy neprehovoria. Jáno bol obvinený z podvodu, znásilnenia a obchodovania s ľuďmi. Na súdnom pojednávaní jeho obhajca uviedol, že by sa mal zvážiť podiel obetí, lebo zmienené ženy sú dostatočne inteligentné, aby mohli posúdiť Jánove požiadavky a následne ich odmietnuť. Sudkyňa však tento argument neuznala, pretože podľa znalkyne z odboru psychológie možno človeka ovplyvniť bez ohľadu na jeho inteligenciu. Páchateľ vraj hral na citlivé stránky ženskej povahy.

Jáno bol vzatý do väzby. Pražský mestský súd ho poslal na 14 rokov do väzenia, proti rozsudku sa ale odvolal.

 

Záver


Túžba liečiť a uzdravovať je rovnako prirodzená ako želanie chorého získať stratené zdravie, zbaviť sa bolesti. Už v starovekom Ríme ale existovali šarlatáni, ktorými skutoční liečitelia hlboko opovrhovali. „Tých, ktorí liečia, je veľa. Opravdivých lekárov je málo," tvrdil Hippokrates. Trúfam si tvrdiť, že „liečiteľ" Jan Jáno možno ani nevie, kto bol Hippokrates, nie ešte aby poznal jeho výroky. V súčasnosti existuje množstvo liečiteľov - podvodníkov, ktorí sa nekontrolovateľne pohrávajú s ľudským zdravím a dávajú ťažko chorým klamnú nádej na uzdravenie a vyťahujú z nich peniaze. Liečitelia bohatnú a ten, kto sa náhodou uzdravil, pomáha rozmnožovať ich zákazníkov a zisky. Na povrch vyjdú ale len tí veľkí podvodníci - je to tá povestná špička ľadovca, o ktorej sa verejnosť dozvie prostredníctvom médií, no väčšina je skrytá a nikdy nevypláva na povrch. Žiaľ, štát aktivity liečiteľov nemá záujem regulovať, dáva od tejto záležitosti ruky preč. Je teda na nás samých dávať si pozor na samozvaných liečiteľov a vždy si dobre rozmyslieť, komu sa zveríme do liečenia.

 

Literatúra a internet:

 
1. Dostálová, L.: Zbavuji lidi špíny! Pavel Šíma alias Heřmánek pomáhá metodou přírodního čištění. Záhady života - Speciál, 2013

2. Falešný léčitel dostal za podvody a přinucení k sexu 14 let vězení (2012) - http://praha.idnes.cz/soud-s-muzem-ktery-lecil-sexem-deu-/praha-zpravy.aspx?c=A121206_162530_praha-zpravy_sfo

3. Hayová, L. L.: Miluj svůj život II. Pragma, Praha 2004

4. Holakovský, M.: Falešný léčitel přivedl oběť na mizinu. Pražský deník (2012) - http://prazsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/falesny-lecitel-privedl-obet-na-mizinu20120117.html

5. Chamberlain, J.: Jak se uzdravit z rakoviny. Alternativa, Praha 2011

6. Kettner, P.: Léky, léčitelství a šarlatáni. Horizont, Praha 1988

7. Výzva České lékařské komoře k zaujetí stanoviska k léčitelství a k metodám alternativní medicíny. Komise pro zkoumání alternativní medicíny ČLK (2011) - http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1325256320

8. Léčba (2012) - http://www.prirodni-cisteni.estranky.cz/clanky/lecba

9. Léčitel Ivan Gellner - léčení na dálku (2013) - http://www.lecitel-ivan.cz

10. Léčitel podvodník si nechal platit sexem! Podvedl téměř 20 žen (2012) - http://www.m.udalosti112.cz/udalosti-dne/lecitel-podvodnik-si-nechal-platit-sexem-podvedl-temer-20-zen.html

11. Maixnerová, L.: Jsou léčitelé podvodníci? (2009) - http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/tajemno/7239-jsou-lecitele-podvodnici

12. Máte nádor, říkal podvodný léčitel. Ženy daly statisíce (2012) - http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=729290

13. Navrátil, P.: Teorie a metody sociální práce. Zeman, Brno 2001

14. Petrášová, L.: Léčitelé a šarlatáni. Mladá fronta Dnes (2013a) - http://www.tribune.cz/clanek/29119

15. Petrášová, L.: Máte ho rádi? Vysaďte mu prášky, radí rodičům léčitel. A předepisuje čaj (2013 b) - http://zpravy.idnes.cz/lecitel-pavel-sima-z-kamenice-dix-/domaci.aspx?c=A130201_200013_domaci_ert

16. Rakús, A.: Alternatívna medicína. Rozmer 3/1998

17. Rejchová, Z., Veselková, I.: Pavel Šíma (Heřmánek) - cesta přírodního léčení. Český rozhlas, Radio Wave, 2009

18. Růžičková, M.: Přírodní cesta ke zdraví - nemoci neexistují. Rozhovor s Heřmánkem. Časopis Neon (2011) - http://www.prirodni-cisteni.estranky.cz/clanky/o-hermankovi-a-prirodnim-cisteni/rozhovor-s-hermankem---casopis-neon.html

19. Rakovina kostní dřeně. Sny, duchovní léčitelství a návraty duší. (2009) - http://marieblankytna.blog.cz/0910/rakovina-kostni-drene

20. Léčitelé bojují za své uznání. Vedení ČEPES. (2000) - http://zdravi.doktorka.cz/lecitele-bojuji-sve-uznani

21. Vzkazy Heřmánka (2013) - http://www.prirodni-cisteni.estranky.cz/clanky/vzkazy-hermanka

22. Zikmund, V.: Magické liečby..., Rozmer 4/1999