Tradičný ideál

Už v prvých rokoch fungovania organizácie ISKCON, keď počet členov hnutia rýchle rástol, musel Prabhupáda uvažovať nad tým, ako sa postarať o výchovu detí svojich nasledovníkov. Vtedy takmer všetci Krišnovi oddaní žili v duchovných strediskách komunitným spôsobom života (bývali v tzv. ašramoch). Pojem ašram sa bežne používa na označenie hinduistických kláštorov, pútnických miest, chrámov či chrámových komplexov...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.