Tradičná medicína existovala a praktizovala sa v Afrike po tisícročia. Afričania vedeli liečiť svoje choroby dávno predtým, než prišli kolonisti a zaviedli modernú medicínu. Liečiteľské poznatky si získavali pozorovaním správania zvierat a tieto vedomosti si odovzdávali z generácie na generáciu. Podaktorí liečitelia tvrdia, že svoje poznatky získali stykom so záhrobím, vnuknutiami alebo zo snov. Uplatňovala sa aj metóda označovaná ako liečenie podobného podobným, čo znamená, že ak je koreň červený, bude vhodný na liečenie chudokrvnosti, alebo ak má fazuľa tvar obličiek, bude vhodná na ich liečenie. Spoločným znakom tradičného afrického liečiteľstva sú magicko-náboženské praktiky a rituálna prax.2

Africké letničné a charizmatické cirkvi zasa prichádzajú s ponukou duchovného liečiteľstva (liečba Duchom Svätým). Proroci a duchovní liečitelia týchto cirkví využívajú kombináciu tradičných liečebných postupov a kresťanských prvkov. Komunikácia s duchmi predkov je nahradená komunikáciou s duchmi svätých. Pri liečení títo liečitelia používajú biblické texty, niekedy dokonca bylinné odvary uvaria s textami vytrhnutými z Biblie, tradičnú medicínu na báze rastlín spoja so svätenou vodou, na choré miesta vkladajú ruky a prosia Ducha Svätého o uzdravenie.3

Hausovia, ktorí sú najpočetnejším etnikom v súčasnej Nigérii, sú presvedčení, že ľudia trpia na základe dvoch príčin: každé utrpenie, choroba či nešťastie je spojené s bezprostrednou príčinou, ktorú možno poznať empirickou cestou, avšak existuje aj magický pôvod nešťastia. Haus je presvedčený, že ochorel preto, lebo zjedol pokazené jedlo alebo vypil vodu zo znečistenej rieky. Avšak pýta sa tiež, prečo sa to stalo práve jemu. A uspokojivú odpoveď hľadá v mágii. Aby poznal mystické príčiny choroby alebo zistil, kto mu spôsobil jeho chorobu, ide za miestnym liečiteľom. Vysoko vážení liečitelia sú tam, kde ľudia veria v nábožensko-magický pôvod chorôb a nešťastí. Ani pôsobenie novodobých nemocníc neoslabilo pozíciu týchto miestnych terapeutov.

V čase koloniálnej nadvlády stratila tradičná africká medicína svoju pozíciu aj medzi Hausami. Pričinili sa o to západní lekári, ktorí ju považovali za primitívnu a bez vedeckého základu, no nepostrehli pritom, že miestne praktiky tradiční liečitelia čerpajú z veľkého kultúrneho dedičstva Afriky a opierajú sa o stáročné skúsenosti a poznatky svojich predkov. A tak si vlastná tradičná domorodá medicína napriek silnejúcej pozícii západného lekárstva medzi Hausami dodnes udržuje v rámci zabezpečovania prístupu k lekárskej starostlivosti váženú pozíciu. Miestni liečitelia, hlavne na vidieku, sú tak blízko k ľuďom, že im môžu bezprostredne a rýchlo poskytnúť základnú lekársku pomoc. V porovnaní so západnými lekármi sa viac venujú chorým. Neizolujú chorého od príbuzných, ako sa to deje v nemocniciach fungujúcich na západnom princípe. Vzbudzujú dôveru, lebo poznajú pocity pacienta, ak spomína magické podložie svojho utrpenia, zvlášť, keď ide o starších ľudí, ktorí sú výraznejšie spojení s tradíciami.

O takúto populárnu pozíciu domorodej medicíny sa opiera taktiež Svetová zdravotnícka organizácia. V mnohých afrických štátoch rozbehla programy, v ktorých chce prispôsobiť stav miestnej medicíny štandardom jej západnej podoby. Výsledkom takéhoto postupu má byť širší prístup miestneho obyvateľstva k základnej lekárskej pomoci a odstránenie nebezpečenstiev, ktoré súvisia s nedôstojnými podmienkami práce miestnych liečiteľov. Pokus o takúto syntézu dvoch typov liečenia je aj rešpektovaním kultúrneho dedičstva tradičnej Afriky.4

 

Tajomný svet mágie


Viera v mágiu sprevádza od vekov mnohé africké spoločenstvá. Neoslabilo ju ani kresťanské misionárske pôsobenie, ani úsilie moslimských učencov. Naopak, v najrozličnejších častiach subsaharskej Afriky v súčasnosti ešte vzrastá o ňu záujem. A paradoxne sú to práve západné vplyvy, ktoré vzbudili takúto pozornosť. Koloniálna invázia spôsobila rozbitie tradičných kmeňových štruktúr i tradičnú organizáciu rodiny. Deštrukcia systému hodnôt, ktorý sa odovzdával z pokolenia na pokolenie, spôsobila, že mnohí Afričania sa cítia odtrhnutí od vlastných koreňov, neistí a bezbranní voči výzvam, ktoré pred nich stavia meniaci sa svet. V takejto ťažkej situácii nachádzajú v mágii prostriedok proti svojim neúspechom, napätiam a chorobám.5

Napriek tomu, že Hausovia sú takmer stopercentne zislamizovaní, v ťažkých chvíľach siahajú po predislamských magických praktikách zdedených po svojich dávnych predkoch. Na ochranu miest a dedín dodnes používajú amulety zvané asiri, ktoré umiestňujú do studní alebo zakopávajú pred vstupnou bránou. Dôležitou udalosťou spojenou s mágiou bolo kedysi menovanie nového Sarkin Noma,6 ktorý dohliadal na roľnícku prácu. Nosil mnohé amulety symbolizujúce jeho moc a zároveň prinášal obety miestnym božstvám. Veštci počas slávnosti predpovedali udalosti budúceho roka a ak to bolo nutné, vykonávali nevyhnutné magické úkony, aby predišli nežiaducim udalostiam.7

Iná forma hauskej mágie sa dotýka profesijných skupín. Má chrániť pred nebezpečenstvami, ktoré môžu zasiahnuť Hausov v práci. Roľníci používajú amulety, aby zabezpečili svoje pole pred škodcami a zlými klimatickými vplyvmi. Snažia sa zvýšiť svoju úrodu či ochrániť zvieratá pred chorobami. Obchodníci zase nosia na ruke amulet ki burgu, ktorý ich má chrániť pred útokom nepriateľov. Predavači na svoj tovar umiestňujú amulety tsaraka, ktoré im majú priniesť veľké zisky a získať nových klientov.8

Magické prvky používajú aj zlodeji a drobní zločinci. Predavači im ponúkajú amulety layar zana, ktoré im majú zabezpečiť neviditeľnosť. Yar guru je kožený opasok, ktorý má chrániť pred zranením. Hausovia používajú aj ovocie zo stromu dundu, z ktorého extrakt zmiešaný s vodou ich má po požití ochrániť pred ranou spôsobenou mečom. Amulet sha bara ich zase chráni pred zranením, ktoré by im mohla spôsobiť vystrelená guľka. Známe sú aj elixíry pre športovcov, ktoré im majú priniesť víťazstvo pri hrách. Mágia chráni aj hauské domy. Amulet kafin gida Hausovia umiestňujú do hlinenej nádoby alebo do baranieho rohu a zakopávajú ho pod prah domu, aby ochránil domácich pred zlými úmyslami návštevníkov. Amulety tohto typu môžu byť zavesené aj pred vchodom do predsiene. V podobnom duchu sa prinášajú taktiež obety ochranným duchom, ktoré majú chrániť obyvateľov domu pred hladom a chorobami. Osobitnou oblasťou používania magických praktík je citová oblasť. Na trhu sa nachádza veľké množstvo elixírov lásky a prostriedkov, ktoré majú vyriešiť rodinné konflikty. Ženy trpiace nedostatkom pozornosti svojich mužov majú k dispozícii prostriedky, ktoré im umožnia získať stratenú lásku manžela. Zelinkárky predávajú tajne a nelegálne dokonca i prostriedky vyvolávajúce potrat.9

 

Mágia a tradičná medicína


Tradičná medicína sa rozvíjala v Afrike v spojení s mágiou, od ktorej praktík viac či menej závisia i dnes početné liečiteľské metódy. Dá sa povedať, že obidve tieto oblasti sa vzájomne doplňujú. Tradičné liečiteľské techniky sú súčasťou kmeňových tradícií a ich používanie preto nedovoľuje, aby upadli do zabudnutia vzácne zvyky predkov. Tradičná africká medicína je súborom vedy, zručnosti a praktík opierajúcich sa o tvrdenia, vieru a skúsenosti miestnej komunity. Príjemcovi má zabezpečiť fyzické a psychické zdravie. Na tento typ liečenia sa používajú prostriedky, ktoré sú vytvorené z rastlín, zvieracích tiel, minerálov a pod. Hausovia používajú metódy manuálneho pôsobenia na choré miesto a súčasne metódy duchovného uzdravenia. Tradičná medicína sa takto prejavuje ako bohatý súbor praktických skúseností umožňujúcich Afričanom liečenie v dome, osade či susednej dedine.10

Avšak rodinná africká medicína sa napriek veľkej kritike neopiera len o vieru v mágiu. V mnohých uzdravujúcich rituáloch sa okrem typicky magických prostriedkov, akými sú čary a zaklínadlá, používajú aj bylinky, ktoré majú objektívne potvrdené liečivé vlastnosti. Využíva sa aj ópium, chinín atď. K týmto prostriedkom treba pripočítať aj liečivé kúpele, masáže, odstraňovanie chorých tkanív, znehybnenie zlomenín a pod.11

Nespornou výhodou tradičnej medicíny je, že garantuje potrebnú lekársku starostlivosť všetkým ľuďom, aj tým najchudobnejším, vzdialeným často stovky kilometrov od moderných lekárskych a zdravotníckych stredísk. Zmierňuje strach a znižuje negatívne emócie pacientov, ktorí sa v ťažkých chvíľach obracajú na tradičného liečiteľa. Preto domorodé liečiteľské metódy plnia súčasne úlohu činiteľa zjednocujúceho miestnu komunitu. Spoločenská úloha tradičného liečiteľstva je v Afrike osobitne dôležitá. Domorodec vníma kolektívnym pohľadom nielen svoju existenciu, ale i svoju chorobu. Jej príčiny hľadá v porušení zásad spolužitia, prekročení zákazov a v škodlivej činnosti ľudí so zlými zámermi. Viera v nadprirodzené sily sa zvykne považovať taktiež za vonkajšiu príčinu zlého ľudského osudu.12

Hausovia veria, že popri objektívnych príčinách ich choroby existujú aj nepriaznivé vonkajšie sily, ktoré premyslene zosielajú na ľudí choroby. Hausovia bývajúci na severe Nigérie sú presvedčení, že nešťastia ľuďom prinášajú duchovia, a tých volajú iskoki. Nadprirodzený pôvod pripisujú paralýze končatín, impotencii, epilepsii, neplodnosti atď. Veria, že duchovia si vyberajú svoju obeť a zosielajú na ňu utrpenie preto, lebo túžia, aby sa na nich chorý obrátil s prosbou o pomoc. Len duchovia, ako príčina nešťastia, poznajú liečivé prostriedky, ktoré ich môžu uzdraviť, keď sa na nich s dôverou obrátia prostredníctvom miestneho liečiteľa.

Hausovia delia choroby na telesné a duševné. Avšak v niektorých publikáciách sa spomína ešte tretia skupina chorôb spôsobená mágiou. Fyzické ťažkosti, ktoré nazývajú cututtuka na jiki, zanechávajú stopy na tele a sú viditeľné voľným okom. Ide o všetky poranenia na tele spôsobené úrazom, ale patria k nim aj žalúdočné ťažkosti. Za zmienku stojí, že k týmto telesným chorobám patrí aj hlad, únava a ospalosť.

Druhú skupinu tvoria duchovné choroby zvané cututtuka na zuciya. Skryté sú v ľudskom srdci a v počiatočnom štádiu sú neviditeľné. Zviditeľňujú sa až vtedy, keď sa stávajú neznesiteľnými. Patrí k nim strach každého druhu, napríklad pred smrťou, chudobou, strach z nesplnených túžob, túžba po sláve, prestíži, nenávisť, láska a pod. Ale tiež nedostatok chuti do jedla, nespavosť alebo strach zo straty milovanej osoby. Duchovné choroby trápia človeka a sú ťažko liečiteľné.

Choroby spôsobené mágiou posielajú na seba nepriatelia navzájom. Poháňaní žiarlivosťou alebo nenávisťou sa pokúšajú spôsobiť škodu svojmu nepriateľovi. Muhammad Sani Ibrahim tento druh chorôb vysvetľuje tak, že ak má niektorá osoba priaznivé obdobie a druhá mu to závidí, tak začne naňho zosielať kúzla. Pod ich vplyvom môže ochorieť či mať ťažkosti. Podobným spôsobom si zapríčiňujú ťažkosti taktiež žiarlivé ženy žijúce v polygamii.13

 

Špecialisti v mágii a liečiteľstve


Podobne ako Európania, aj Hausovia sa v prípade ľahkých ochorení liečia sami, bez pomoci lekárov či liečiteľov. V každej domácnosti poznajú metódy, ako si vyrobiť vlastné lieky z domácej masti a napríklad podzemnice olejnej, liečivých bylín, koreňov rastlín, listov stromov, húb atď. Ak ide o vážnejšiu chorobu, je potrebné ísť k liečiteľom. Tí poznajú osobitné recepty a postupy, ktoré sú nezriedka spojené s mágiou. Uzdravovanie sa stáva pre liečiteľov hlavným zdrojom ich príjmov.

K najpopulárnejším liečiteľom spomedzi Hausov patrí ten, ktorého označujú slovom boka. Podľa Ismaila H. Abdalla je posledným dedičom liečiteľských poznatkov z predmoslimskej éry v Nigérii. Boka pripravuje lieky a dáva rady, ako ich treba používať. Niekedy svojim pacientom poskytuje recept, podľa ktorého si môžu sami pripraviť liečivé prípravky. Špecializuje sa tiež na prípravu amuletov. Svoje produkty predáva tak, že prechádza od domu k domu alebo ich ponúka na mestských trhoviskách. Jeho klientmi sú najčastejšie vyznávači tradičného domorodého náboženstva, no jeho prípravky vyhľadávajú aj zislamizovaní Hausovia.

Hlavným konkurentom pre boku je liečiteľ s označením malamin tsibbu. Niekedy ho považujú za toho, kto pomáha neosvieteným stúpencom islamu. Liečitelia typu malamin tsibbu sa sformovali z moslimských liečiteľov. Niektorí spomedzi nich vnímali veľký spoločenský dopyt po mágii a rozhodli sa ju zaradiť do svojich liečebných praktík, samozrejme najčastejšie z dôvodov nadobudnutia väčších finančných ziskov. Vzhľadom na takéto nečisté úmysly sa na nich islamskí učenci pozerajú s nevôľou. Vyčítajú im, že znečistili islamskú náuku poverami a tradičnými náboženskými predstavami.

Malamin tsibbu liečia podobné choroby ako boka. Tvrdia, že majú lieky na takmer všetky choroby. Praktizujú najrôznejšie magické činnosti. Odmietajú len zabitie svojich pacientov s výnimkou vyvolania potratu. Zaoberajú sa tiež veštením a vykladaním snov, vytvárajú horoskopy a kontaktujú sa s duchmi. Vyrábajú ochranné amulety, ktoré majú zaručiť úspech. Na kartičky zapisujú verše z Koránu a takto pripravený liek zašívajú do kožených vrecúšok. Veľmi obľúbený je liek v podobe vody, ktorú získali z umývania koránových tabuliek. Malamin tsibbu si zakladajú na svojej prestíži. Na takýto cieľ používajú drahé parfumy a nosia ozdobné oblečenie, napríklad dlhé modré kabáty nazývané riguna. Radi zdôrazňujú svoju zbožnosť a ukazujú sa pohrúžení do modlitby na verejných priestranstvách.

V moslimskej komunite je veľmi užitočná profesia holiča. Vanzami, ako ho volajú, sa svojím spôsobom zaoberá fyzickou očistou ľudí. Strihá vlasy, nechty, holí brady. K jeho úlohám patrí aj obriezka chlapcov a napichovanie (aby sa spustila krv). Prítomnosť vanzami je potrebná pri narodení dieťaťa. V slávnostný deň suna, keď dávajú dieťaťu meno, holí novorodencovi hlavu a zarezáva kmeňové znaky. Dokáže vyliečiť taktiež detské kožné choroby, ako pásový opar alebo lišaj. Najschopnejší vanzami na okolí dostáva titul magajin naska (dedičný holič). V čase žatvy vykonáva aj ozdobné zárezy po telách vidieckych dievčat.

Magori plní u Hausov funkciu lekárnika. Zaoberá sa predajom liekov. Obchoduje na trhu alebo ako podomový predajca a vandruje z dediny do dediny s taškou plnou liečiv. Najčastejšie si na celé telo povešia amulety, aby na seba upriamil pozornosť klientov. Ako väčšina hauských liečiteľov, takisto magori zvyčajne klamlivo tvrdí, že má lieky na každú chorobu.

Predajom liekov sa zaoberá aj bylinkár dan mai ganye. Zbiera bylinky, z ktorých potom vytvára liečivá a následne ich predáva na trhu alebo v podomovom predaji. V jeho ponuke sa nachádza veľké množstvo rastlín, korienkov, kôry stromov, ale aj zvieracie a vtáčie časti používané na prípravu liekov. Dan mai ganye pozná často recepty, podľa ktorých sa pripravujú liečivé prostriedky. Zákazníci si uňho ale zvyknú kupovať aj samotné jednotlivé komponenty, z ktorých si sami pripravia lieky.

Madori sa zase špecializuje na liečenie chorôb kostí. Vylieči vykĺbené či zlomené končatiny a ošetrí všetky dysfunkcie pohybového ústrojenstva.

Hauská pôrodná asistentka sa označuje termínom ungozoma. K jej úlohám patrí dohľad nad pôrodom, prestrihnutie pupočnej šnúry a tiež liečenie rôznych komplikácií spojených s pôrodom dieťaťa. Stará sa o hygienu matky a novorodenca, pripravuje im liečivé kúpele. Ungozoma je často najstaršia žena v domácnosti. Hoci je negramotná, disponuje veľkými skúsenosťami a širokými poznatkami z oblasti ženskej fyziológie. Jej pomoc je nevyhnutná v živote každej hauskej rodiny.

Dan bori je zbehlý v tradičnom hauskom kulte bori. Považujú ho za najdôležitejšieho medzi všetkými odborníkmi, pretože udržiava najbližší kontakt s duchmi iskoki. Ako sme už spomenuli, v súlade s tradičnou vierou sú duchovia príčinou vzniku choroby a ako jediní ju dokážu skutočne vyliečiť. V systéme hauského liečenia má preto dan bori osobitnú pozíciu. Lieči hlavne duševné choroby, ale neodmietne pomoc ani v prípade liečenia epilepsie, neplodnosti či problémov so spánkom.14

Zoznam špecialistov spojených s mágiou a tradičnou medicínou by nebol kompletný, ak by sme sa nezmienili o ľuďoch, ktorým sa pripisuje liečivá moc vzhľadom na ich prácu, ktorú vykonávajú. Hausovia napríklad veria, že kováči môžu uchrániť ľudí pred popáleninami a majú anestetiká na tíšenie bolesti. Rovnako veria, že rybári majú prostriedky na liečenie reumatizmu a prechladnutia a roľníci zase dokážu liečiť bolesti pliec a úpaly.

 

Záver


Je náročné a takmer nemožné kompletizovať zoznam všetkých, ktorí medzi Hausami liečia. Vo väčšej či menšej miere tak totiž robí každý, kto vie využiť svoje schopnosti na zmiernenie ľudského utrpenia, či už fyzického alebo duševného. Používané hauské postupy a liečebné prostriedky, počínajúc bylinnými liekmi, ktoré v mnohých prípadoch objektívne pôsobia, a končiac magickými praktikami, plnia funkciu zmiernenia úzkosti a strachu. Amulety a kúzla bránia pred neistotou a garantujú pocit bezpečia, lieky zase uzdravujú fyzickú dysfunkciu a poskytujú zdravotnú pohodu. Zároveň sú príkladom spojenia mágie a tradičnej medicíny v službe zdravotníckej pomoci.

 

Poznámky:

 
1 WHO: Traditional medicine Strategy 2002 - 2005 - http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_TRM_2002.1.pdf, s. 9

2 African Traditional Medicine Day, 31. August. The African Health Monitor (2010) - http://ahm.afro.who.int/special-issue14/ahm-special-issue-14.pdf

3 Essien, A.: Religion and Reproduction Health in Nigeria. African Heritage Publications, Lagos 2005, s. 64

4 Promoting the Role of Traditional Medicine in Health Systems: A Strategy for the African Region. World Health Organization - Regional Office for Africa, Burkina Faso 2000, s. 1

5 Elujoba, A. A., Odeleye, O. M., Ogunyemi, C. M.: Traditional Medicine Development for Medical and Dental Primary Health Care Delivery System in Africa. In: African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, Vol. 2, No. 1 (2005), s. 46

6 Sarkin Noma (dosl. vládca roľníctva) koordinoval všetky poľnohospodárske činnosti vrátane náboženských obradov za dážď.

7 Padonu, M. K. O.: The Role of Traditional Medicine in Primary Health Care Delivery in Nigeria. In: Africana Marburgensia, Vol. 30, No. 1 (1997), s. 53

8 Muhammad, A. L.: Ciwo da magani ga Bahaushe. Kano 1981, s. 5

9 Piłaszewicz, S.: Magia i medycyna u Hausów. In: Kontynenty, Vol. 6 (1984), s. 11

10 Pawlik, J. J.: Czarownictwo w Afryce i jego współczesne interpretacje. In: Afryka, Vol. 11 (2000), s. 31-34

11 Abdalla, I. H.: Islam, medicine and practitioners in northern Nigeria. Lewiston-Queenston, Lampeter 1997, s. 118

12 Adamu, M. T.: Asalin magungunan Hausawa da ire-irensu. Kano 1998, s. 25

13 Ibrahim, M. S.: Dangantakar kore da maganin gargajiya. In: Hausa Language, Literature and Culture, Kano 2002, s. 366

14 Adamu, M. T.: Ilmin tsibbu: share fage ga fahimtar ayyukansa. In: Algaita: Journal of Current Research in Hausa Studies, Vol. 1 (2001), s. 174