Každý hľadá šťastie, no nie všetci vedia, kde a ako ho treba hľadať. Nie, nebojte sa, nechcem vám dávať žiadne zaručene overené návody na radostne prežitý život, lebo tie sotva existujú. Je však čoraz zrejmejšie, že hoci sú ľudia obklopení nadbytkom najrôznejších moderných výdobytkov, často nie sú so svojím životom spokojní a neraz ich vzťahy stroskotávajú. A vedia to i tí, ktorí im veľmi ochotne podávajú pomocnú ruku; či sú to už rozliční šarlatáni, veštci, alebo nezodpovední a ctibažní lídrovia siekt. Na každú bolesť majú v okamihu náplasť, na každý problém poznajú riešenie. Čím bizarnejšie, tým, čuduj sa svete, príťažlivejšie. Akoby si ľudia v duchu pomysleli, že taký nezmysel hádam ani nie je schopný nik vymyslieť, takže za každú cenu v ňom nachádzajú skrytý, šiesty zmysel.

Možno sprvoti to funguje: živé spoločenstvo, milí, priateľsky sa tváriaci ľudia, nové ideály. Prázdnota, ktorá predtým na týchto ľudí ťaživo doliehala, je zrazu preč. Akoby ani nikdy nebola. Naopak, sugestívne vízie a ich zapálení realizátori dávajú ich životu zmysel a krídla. No, žiaľ, nie nadlho. Po čase sa totiž dostaví rutina a ako v každom spoločenstve, aj v komunite sekty sa vzťahy stanú všedné a občas i napäté. A ukáže sa, že predchádzajúce problémy, s ktorými pred vstupom do „novej rodiny" členovia siekt zápasili, vystriedali problémy nové, neraz možno i horšie. Ale s tým podstatným rozdielom, že ich riešenie už nemajú vo svojich rukách. Taktovku nad ich životom prevzal guru a ten ju poväčšinou drží pevne v rukách. Až tak pevne, že tým z predtým svojprávneho a slobodného človeka urobí závislého a ľahko ovládateľného jedinca. Avšak ten si to nikdy neprizná, lebo sa bojí, že by prišiel o svoje iluzórne šťastie...

Možno sa vám zdajú tieto slová už ako klišé, no skrývajú sa za nimi mnohé zmarené osudy. Človek - aby nemusel znášať bremeno života -, neraz ho ľahkovážne preloží na plecia niekoho iného, koho možno ani dobre nepozná, ak vôbec. Prepadne akejsi vidine falošného šťastia a uspokojenia. Ale naozaj len vidine, lebo to pravé šťastie, nie zinscenované, si musíme zaslúžiť. Bez skutočnej vnútornej premeny a neraz i obety to jednoducho nejde. Ak niekto tvrdí, že bezbolestne vyrieši všetky vaše problémy, tak vás klame a je viac než isté, že je podvodník. Poznám iba jedného, komu sa oplatí bez rizika a akýchkoľvek obáv úplne oddať; toho, kto povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. (Mt 11, 28-30)