Nové ústredie Strážnej veže


Azda neexistuje človek, ktorý by si nespojil s pojmom Jehovovi svedkovia tiež Brooklyn v New Yorku. Brooklyn bol totiž ich domovom a v ich histórii zohrával významnú úlohu vyše sto rokov. A to až donedávna. Je to päť rokov, čo nastali obrovské zmeny. V júli 2009 zakúpili ich predstavitelia rozsiahle pozemky v odľahlej krajine, kam sa rozhodli presťahovať v nasledujúcich rokoch svoje celosvetové ústredie, ktoré od roku 1909 až doposiaľ sídlilo v Brooklyne. Bolo to nezvyčajné a nečakané rozhodnutie. Finančná kríza a aféry týkajúce sa zneužívania detí medzi staršími Jehovovými svedkami urýchlili to, že od roku 2009 vrcholní predstavitelia Jehovových svedkov neverejne rokovali o predaji komplexu budov v Brooklyne a hľadali medzi významnými realitnými maklérmi kupca. Nastala však nezvyčajná situácia. V tomto brooklynskom sídle totiž v minulosti Jehovovi svedkovia postupne vybudovali za takmer 80 rokov obrovský ubytovací a tlačiarenský gigant, kde tlačili svoje publikácie priemerne v 180 jazykoch a Brooklyn bol aj miestom, kde sa rozhodovalo o všetkom, čo sa u nich za ostatných sto rokov vždy vyhlásilo ako nová záväzná náuka, tzv. nové svetlo, ako tomu hovoria.

Zakúpený pozemok s rozlohou 102 hektárov leží 82 kilometrov od Brooklynu. Na mieste v súčasnosti prebiehajú stavebné dokončovacie hrubé práce a vo finálnej fáze sa tu vybuduje niekoľko budov, ktoré majú pojať až tisíc zamestnancov svetového ústredia Jehovových svedkov, tzv. betelitov. (V roku 2009 sa počítalo len maximálne s 800 osobami.) Obytné budovy pre zamestnancov majú byť štyri, ďalej tu budú kancelárske a prevádzkové budovy a múzeum histórie Jehovových svedkov. Stavebné budovy majú pokryť 18 hektárov z celkových 102 hektárov pozemkov. Tlačiarne v centre Brooklynu Jehovovi svedkovia už v roku 2004 presunuli do Wallkillu, oblasti vzdialenej 145 km od Brooklynu. V Brooklyne už v minulosti podstatne obmedzili tlač svojej náboženskej literatúry.1 V júli 2013 podpísali kúpno-predajné zmluvy a 2. októbra bolo päť budov v centre mesta kompletne vyprataných a predaných spoločnostiam RFR a Kushner Companies. Tieto spoločnosti sa stanú majiteľmi aj šiestej budovy, ktorú doposiaľ Jehovovi svedkovia používajú. Jej predaj prebehne po dostavbe spomínaného sídla vo Warwicku.

Podľa informácií médií a zdrojov z Kushner Companies bol komplex budov predaný za 375 miliónov amerických dolárov. Wall Street Journal uviedol, že budovy obsahujú 1,2 milióna štvorcových metrov. V nasledujúcich mesiacoch sa chystá realitná spoločnosť Kushner Companies podľa jej riaditeľa Jareda Kushnera investovať do bývalých budov Strážnej veže ďalších sto miliónov dolárov. Vytvorí tu komerčné aj bytové priestory. Podľa najnovších informácií z apríla 2014, ktoré sami Jehovovi svedkovia potvrdili, sa má oficiálnym sídlom dohliadajúcim nad činnosťou Jehovových svedkov na celom svete stať práve spomínaný Warwick. Oficiálne majú byť budovy dokončené podľa plánu v júli 2017 a v tom čase sa má už komplex ukrývajúci sa ďaleko od priemyselných centier miest pomaly zapĺňať prvými členmi organizácie Strážna veža.

 

Kríza vrcholí - predaj nehnuteľností


Od roku 2004, keď sa pozvoľna menili členovia Vedúceho zboru, najvyššieho orgánu Jehovových svedkov, a naň napojených organizácií, začala sa i vnútorná reorganizácia, ktorá nebola takmer vidieť a väčšina členov sa o nej nedozvedela inak, než z nezávislých médií. Obdobie od roku 2004 je skutočne prelomové. Sami Jehovovi svedkovia sa väčšmi zbavujú doposiaľ významných nehnuteľností, ktoré pre nich mali kľúčový význam. Dlho to bolo tiché tajomstvo, ktoré však dalo komentátorom zapravdu, že je organizácia Strážna veža celosvetovo vo finančnej kríze a dary členov nepokrývajú už údajne ani náklady na údržbu všetkých jej sídel a centier. Preto všetky informácie o finančných tokoch zostávajú tajné, a tak sa o predaji svojho centra v Brooklyne vrcholní predstavitelia nezmienili, kým sa o tom nezačalo verejne hovoriť mimo ich organizácie. Po predaji nakoniec ani neinformovali svojich stúpencov, koľko za sídlo spojené s ich históriou dostali financií, to predsa bežný radový člen nemusí vedieť. Hoci väčšina budov, ktoré v súčasnosti po celom svete, a hlavne v USA v tichosti predávajú, je postavená práve z peňazí darcov, oných radových členov.

Pozorne porovnajme len obdobie predchádzajúcich desiatich rokov v USA s významnými miestami histórie Jehovových svedkov. Tu uvádzam výber kľúčových budov Strážnej veže, ktoré sa predali a členovia o tom nemali možnosť získať ucelené informácie. Nedozvedeli sa, čo sa predalo, komu a za koľko a ani to, kam získaná suma bude prevedená a čo sa z nej bude financovať. V nasledovnom výpise uvádzam ako prvý údaj rok predaja, potom predaný objekt a nakoniec cenu, ktorú Strážna veža za konkrétnu budovu utŕžila: 2004 - Furman Street No. 360 (205 miliónov dolárov); 2006 - Livingston Street No. 67 (18,6 milióna dolárov), Hicks Street No. 89 (14 miliónov dolárov); 2007 - Columbia Heights No. 169 (50 miliónov dolárov; 2011 - Orange Street No. 50 (7,1 milióna dolárov); 2012 - Columbia Heights No. 165 (4,1 milióna dolárov), Columbia Heights No. 161 (3 milióny dolárov), Columbia Heights No. 183 (6,6 milióna dolárov), Willow Street No. 105 (3,3 milióna dolárov), Orange Street No. 34 (2,8 milióna dolárov), Hotel Bossert (81 miliónov dolárov), Remsen Street No. 67 (3,2 milióna dolárov); 2013 - Komplex Front Street No. 173 a 177 spolu s Water Street No. 200 (30,6 milióna dolárov). Ak spočítame kompletné sumy, ktoré Strážna veža z predaja svojho majetku iba v USA za ostatných desať rokov utŕžila, tak sa dopracujeme k neuveriteľnému číslu takmer 805 miliónov dolárov.

 

Pedofilné aféry - finančne vyčerpávajú?


Zaujímavou informáciou, ktorú dávajú mnohí bádatelia do súvislosti s predajom budov Strážnej veže, je tiež množstvo vedených súdnych prípadov proti Spoločnosti Strážna veža v USA. Od obdobia, keď sa začali budovy predávať, sa totiž množí počet prípadov, ktoré skončili na súdoch a ktoré sa týkali zneužívania detí v tejto náboženskej organizácii.

Agentúra Associated Press2 uviedla v roku 2007, že ústredie Jehovových svedkov v USA mimosúdne odškodnilo 16 obetí, ktoré boli zneužité staršími alebo služobnými pomocníkmi u Jehovových svedkov. Jehovovi svedkovia dlhé roky tieto prípady pred verejnosťou utajovali, aby neuškodili povesti ich organizácie. Avšak 10. mája 2007 v Nashville zverejnila organizácia Mlčiace ovečky,3 ktorá združuje obete zneužitia Jehovovými svedkami a bojuje za ich práva, materiály týkajúce sa zneužitých detí. Vzhľadom na to, že išlo o tajnú dohodu medzi advokátmi zneužitých a Strážnou vežou, výška vyplatenej sumy obetiam zneužitia nebola oficiálne zverejnená. Avšak podľa znalcov a odhadov založených na podobných prípadoch v USA môže byť pravdepodobné odškodnenie až vo výške 60 miliónov dolárov.4

Organizáciu Mlčiace ovečky založil Jehovov svedok Bill Bowen a bývalá členka ústredia Jehovových svedkov Barbara Andersonová so svojím manželom. Po tomto kroku bol z organizácie Bowen vylúčený, hoci bol predtým dvadsať rokov starším zboru v Kentucky. Jeho svedomie mu ale ďalej nedovoľovalo kryť pedofilné aféry a zneužívanie detí, o ktorých sa stále častejšie dozvedal. Podľa oficiálnych správ sa len do roku 2008 na ich organizáciu Mlčiace ovečky obrátilo vyše 6-tisíc ľudí, ktorí sa stali obeťou sexuálneho násilia a šikany zo strany Jehovových svedkov. Sám Bowen bol týmto číslom šokovaný. Postupne sa k tejto organizácii pridalo aj niekoľko ďalších bývalých členov Jehovových svedkov.

Prelomovým a veľmi medializovaným sa v USA stal prípad zneužívania dievčiny Candace Contiovej. Tá nad mocnou organizáciou Strážna veža vyhrala súdny spor a vysúdila milióny dolárov ako odškodnenie. Contiová bola obeťou sexuálneho zneužívania už ako dieťa. Jonathan Kendrick zneužíval ako starší zboru tri dievčatá v zbore North Fremont v Kalifornii. Ostatní starší o tom vedeli, ale okrem informovania ústredia Jehovových svedkov a interného vyšetrovania to nehlásili na polícii, čo je v USA v rozpore so zákonom. Prípad sa v USA stal známy pod názvom Candace Contiová vs. Biblická a traktátna spoločnosť Strážna veža, New York.

Problém Jehovových svedkov spočíval v tom, že organizácia po mnohé roky nariaďovala svojim zborovým starším, aby prípady sexuálneho zneužívania detí nehlásili na polícii, ale aby namiesto toho kontaktovali miestnu pobočku Jehovových svedkov, prípadne ústredie, a celú záležitosť neriešili prostredníctvom súdov, ale iba v rámci svojej organizácie. V prípade žaloby ohľadne sexuálneho zneužívania sa až doposiaľ Strážnej veži darilo s príslušnými postihnutými osobami vyrovnávať mimosúdne, pokiaľ možno v tajnosti vyplatením niekoľkomiliónových odškodnení v dolároch a následným podpisom zmluvy obete o mlčanlivosti.

Candace Contiová však odmietla mimosúdne vyrovnanie - nešlo jej o peniaze, ale o riešenie tohto závažného problému. Sama sa usilovala svoj prípad márne dva roky riešiť uprostred organizácie a zostala nevypočutá. Preto sa neskôr obrátila na súd. Chcela dosiahnuť, aby deti Jehovových svedkov boli v budúcnosti chránené pred takými hroznými skutkami. Šlo jej o to, aby organizácia Strážna veža bola donútená postupovať podľa zákona a aby páchatelia takých činov boli okamžite nahlásení polícii. Prvé súdne pojednávanie Strážna veža prehrala a mala nariadené uhradiť Candace Contiovej odškodné vo výške 7 miliónov dolárov a ďalších 21 miliónov dolárov odškodného nad rámec škody (teda ako trest pre vinníka škody). Spoločnosť Strážna veža sa ale proti tomuto rozhodnutiu odvolala. O tomto prípade preto už verejnosť informovali hlavné americké denníky a spravodajské portály.5 Sami Jehovovi svedkovia museli priznať, že sa také prípady v ich organizácii môžu vyskytovať.6

 

Organizačné zmeny vnútri hnutia


Za ostatné desaťročia sa mnohé, pre Jehovových svedkov známe, mení; od vyššie uvedeného, cez zmeny v náuke, až po obmenu členov ich najvyššieho orgánu, tzv. Vedúceho zboru. V organizácii Strážna veža nastáva aj neuveriteľná rotácia členskej základne. Podľa správy z roku 2008 majú medzi americkými cirkvami Jehovovi svedkovia najmenšiu schopnosť trvalo udržať svojich členov.7 Iba 37 percent tých, ktorí boli pokrstení ako svedkovia, nimi aj zostali. Na získanie jedného nového člena sa vynakladá stále viac prostriedkov a času a členovia sú tak čoraz väčšmi nútení k intenzívnej kazateľskej službe a k jej zvyšovaniu. Jehovovi svedkovia sami menia doposiaľ zabehnuté metódy výučby a upravujú ich tak, aby počet členov vzrastal. Povoľujú určité aj predtým nedostupné „vnútorné školenia" členom, ktorí pre nich podľa ich náuk nemohli získať dostatok nových členov. Upravujú pravidlá pre ich interné školenie a po celom svete zmenšujú počty zhromaždení, ktoré spájajú a z domáceho prostredia vedú pod dohľad do svojich sál Kráľovstva - miest, kde sa svedkovia zhromažďujú.

Ďalšie úspory oznámil Vedúci zbor Jehovových svedkov vo svojom liste z apríla 2008,8 ktorým určil, že všetci svedkovia sa od roku 2009 nebudú už schádzať na zborových zhromaždeniach trikrát do týždňa, ale len dvakrát. Krok zdôvodnil okrem iného i finančnými úsporami na pohonných hmotách. Peniaze sa ušetrili aj tým (o tom sa už ale list nezmieňoval), že ústredie organizuje menej týždenných zhromaždení. V októbri 2010 Jehovovi svedkovia premenovali svoj školiaci program pre členov vedený ako dvojmesačný kurz služobného vzdelávania na Biblickú školu pre slobodných bratov a následne v júli 2011 otvorili rovnaký kurz aj pre manželské páry pod názvom Biblická škola pre manželské páry. Cieľom kurzov je prepojiť členov väčšmi s organizáciou a podporiť ich činnosť. A to tak mladých, ako aj starších členov.

Ústredie Jehovových svedkov urobilo zmeny aj vo svojej Biblickej škole Strážnej veže Gilead. Od októbra 2011 ju môžu absolvovať len manželské páry ovládajúce perfektne angličtinu. V USA sa od roku 2011 konajú aj dvakrát ročne v Pattersone kurzy podporujúce kazateľskú činnosť: Škola pre členov výborov pobočiek a ich manželky a Škola pre cestujúcich dozorcov a ich manželky. Cieľ je jediný - zvýšiť vplyv na verejnosť školením svojich aktívnych členov a získavať viac potrebných členov a tým aj finančných darov od nich. Väčšina Jehovových svedkov totiž v súčasnosti žije v chudobnejších oblastiach, kde nie sú také výrazné finančné možnosti výberu dobrovoľných darov. Organizácia to teda vyrovnáva zvýšeným školením členov, ktoré ju takmer nič nestojí, a zároveň i znižovaním tlačenia literatúry a presúvaním aktivít na internet.

 

Mocný nástroj propagandy - literatúra


Biblia Jehovových svedkov, Sväté písmo - preklad nového sveta, bola preložená roku 2011 už do 106 jazykov (celé Písmo vrátane Nového zákona do 62 jazykov). Už predtým od novembra 2011 začali svedkovia zavádzať novú metódu vo svojej kazateľskej službe. Opúšťajú postupne štýl opakovaných častých návštev v bytoch, pretože sa táto metóda stala takmer neefektívna. Organizácia zriadila na verejných miestach akési prenosné stojany, na ktorých je umiestnená literatúra a priamo zo stojanov ju ponúka záujemcom. Tento spôsob sa už od roku 2013 hojne využíva aj v Českej a Slovenskej republike.

Rok 2013 bol ďalším rekordom v počte vydaných prekladov Biblie Jehovových svedkov - teraz už obsiahla 121 jazykových mutácií. Do konca roka 2012 zatiaľ vytlačili vyše 184 miliónov výtlačkov. Za rok 2013 svedkovia vyprodukovali, podľa vlastných údajov, zo všetkých svojich tlačiarní spolu 1,3 miliardy kusov časopisov a 80 miliónov kníh, vrátane Biblií.9

 

Zníženie počtu pobočiek na celom svete


Až doposiaľ bolo pre Jehovových svedkov dôkazom, že im Boh žehná, to, že každý rok otvárali po celom svete nové a nové pobočky10 a tlačiarenské komplexy. Štatisticky sa hrdili novými budovami určenými na ich stretávanie. Aj tu však nastal obrat, za ktorým stoja opäť financie. Do konca roka 2012 zlúčilo vedenie Strážnej veže tridsať menších pobočiek pod väčšie pobočky. No neplatí to pre Českú republiku, kde sa Vedúci zbor rozhodol tamojšiu pobočku previesť pod menšiu slovenskú pobočku. A tak, hoci to bolo pre mnohých nepredstaviteľné, spadá od roku 2012 české vedenie Jehovových svedkov pod priamu správu slovenskej pobočky.

Znižovanie nákladov v oblasti financií sa dotklo počas predchádzajúceho desaťročia aj ich pravidelne vydávanej literatúry. Od januára 2006 sa zmenil časopis Prebuďte sa! iba na mesačník. Následne od februára 2007 zmenili Jehovovi svedkovia aj obsah a intenzitu vydávania časopisu Strážna veža. Tento krok sa snažil obhájiť sám Vedúci zbor v liste z 9. februára 2007.11 Následne znížili Jehovovi svedkovia i počet strán časopisu Prebuďte sa! z tridsaťdva na šestnásť a to isté urobili s časopisom Strážna veža. Navyše oba časopisy už nevychádzajú každé dva týždne, ale len raz za mesiac. Časopis Strážna veža má ešte jedno neverejné, tzv. študijné vydanie. Táto zmena nastala od januára 2008. Vydanie k prvému dňu v mesiaci je odteraz určené pre verejnosť a naďalej sa rozširuje v kazateľskej službe z domu do domu, tak ako to bolo doposiaľ. Naopak študijné vydanie vychádzajúce k pätnástemu dňu v mesiaci sa už neponúka širokej verejnosti a je určené iba interným členom.

Úsporné opatrenia sa dotkli tiež kvality tlače. Kníhviazačské dielne boli prestavané či upravené a namiesto kvalitných kníh na kriedovom papieri sa spustila tlač všetkej literatúry v nízkoprevádzkových nákladoch. Namiesto pevnej väzby kníh Jehovovi svedkovia zaviedli po celom svete paperback, menej kvalitný papier i farebné vyhotovenie. Pomaly začali uberať z literatúry fotografie svetových agentúr, kde sa musí platiť agentúram za autorské práva, a začali do publikácií umiestňovať svoje vlastné zdrojové fotografie alebo materiály nepodliehajúce autorským právam a licenciám. Od roku 2011 začali tiež intenzívnejšie pôsobiť na internete, keďže predtým vyvíjali tieto aktivity len veľmi sporadicky. Všetky svoje mutácie a stránky zjednotili pod jednu doménu - www.jw.org. Oficiálne na nej upravili a spustili v mnohých jazykových verziách svoje informácie a literatúru. V súčasnosti nájdeme na týchto stránkach články až v 300 jazykoch.12

Obsah časopisov sa taktiež zmenil. Všetky interné informácie, napríklad o dianí v organizácii, zverejňujú Jehovovi svedkovia už iba na internete; dôvernejšie, týkajúce sa vnútorného diania v organizácii Strážna veža, v listoch zborom - nie v tlačených vydaniach časopisov. Ich periodiká možno dokonca v súčasnosti sťahovať on-line vo verzii pre čítačky kníh alebo vo formáte pdf. Preto neprekvapuje, že pokiaľ Jehovovi svedkovia zmenia nejakú náuku, tiež v starších číslach na internete sa zmení obsah. Nečudo teda, že tu umiestnili vetu: „Niektoré tlačené publikácie nemusia obsahovať rovnako aktuálny text ako ich elektronické verzie." Na internete je totiž čarovné, že akákoľvek informácia, ktorá sa už Jehovovým svedkom nehodí, sa môže z ich histórie jednoducho vymazať. Pokiaľ by to totiž bolo vytlačené a ľudia si archivovali tlačené vydania, bolo by všetko o pár rokov ľahko odhaliteľné.

Ako príklad môžem uviesť skutok, ktorý Jehovovi svedkovia urobili nedávno. V USA pre svojich členov vydávajú pôvodné čísla, ktoré vychádzali pred rokmi, v zviazanom ročníku, tzn. všetky čísla vytlačené v jednej knihe. Avšak robia si prácu s tým, že i v pôvodných vydaniach, historických, robia zásahy tak, aby vyhovovali ich súčasným náukám. Teda sa môže stať, že budete mať doma historické tlačené vydanie tej istej Strážnej veže, ale náukovo bude obsahovať niečo iné na miestach, kde dnes vyučujú úplne odlišné veci.

Dokonca aj do vlastnej histórie Jehovovi svedkovia robia zásahy a odstraňujú stopy pôvodných informácií. Príkladom nech je konkrétny prípad. Ešte koncom roka 1988 verili, že koniec sveta, tzv. „záver systému vecí", nastane do konca 20. storočia, počas roka však tento postoj Vedúci zbor prehodnotil a chcel všetky radikálnejšie informácie zo svojej literatúry odstrániť. Urobil to teda najzavrhnutiahodnejším spôsobom. Strážna veža z 1. januára 1989 (s. 12, odsek 8) v anglickej verzii obsahovala slová: „Taktiež položil základy pre dielo, ktoré bude dokončené v našom 20. storočí." To bolo vytlačené v tisícoch kusoch distribuovaných Strážnych veží v USA. Ale počas roka sa postoj Jehovových svedkov zmenil, a tak už o rok, keď vydali viazané čísla Strážnych veží v jednom zväzku, zvyšok tohto čísla skartovali a nechali do viazaného ročníka vytlačiť totožný text, avšak s inou vetou: „Taktiež položil základy pre dielo, ktoré bude dokončené v našej dobe." A tak len o rok neskoršie vydanie neobsahuje jasnú predpoveď, ale iba neurčitý čas. V elektronickom Watchtower Library, ktorý následne po rokoch vydali s obsahom „údajne pôvodných čísel Strážnych veží", je veta už tiež upravená.

To isté urobili Jehovovi svedkovia aj vo svojich knihách. Rovnako v nich upravili obsah, pričom ho vydávajú za pôvodný. A dôvod? Ten je jasný: zatemniť myšlienky, ktoré prestali byť pre Strážnu vežu príjemné. Ako príklad uvediem citát z knihy Zjavenie - jeho veľkolepé vyvrcholenie sa priblížilo! (s. 246, vydanie z roku 1988): „Ale v 20. storočí sa toto videnie stáva šokujúcou skutočnosťou. Boží ľud sa už význačne podieľa na naplňovaní tohto videnia, a to ho ubezpečuje, že bude proroctvo postupovať ďalej až k svojmu ohromujúcemu vyvrcholeniu." Dotlač tej istej knihy z roku 2006 však uvádza: „Ale v našich časoch sa toto videnie stáva šokujúcou skutočnosťou. Boží ľud sa už význačne podieľa na naplňovaní tohto videnia, a to ho ubezpečuje, že bude proroctvo postupovať ďalej až k svojmu ohromujúcemu vyvrcholeniu."

Jehovovi svedkovia nemajú teda možnosť objektívne zhodnotiť ani spätne svoju vlastnú literatúru. Vedúci zbor, ktorý o sebe tvrdí, že je vedený Božím Duchom, stiera po sebe stopy a internet mu v tom určite veľmi pomáha. Preto sa usiluje všetku literatúru už poskytovať on-line. Od 7. októbra 2013 je možné si stiahnuť pre mobilné zariadenia a čítačky aplikácie JW Library obsahujúce aktualizovanú verziu anglického vydania literatúry Strážnej veže, ako aj ich najnovšiu revíziu Svätého písma - prekladu nového sveta vykonanú v roku 2013, o ktorej Vedúci zbor suverénne vyhlásil, že tento preklad Biblie je najkvalitnejší zo všetkých prekladov, aké má ľudstvo k dispozícii.13

 

Ďalšie finančné toky


Finančná kríza organizáciu Strážna veža priviedla v minulom roku až k tomu, že od 8. júla zaviedla na svojich webových stránkach www.jw.org možnosť prispievať na ich činnosť platbou prostredníctvom platobnej karty, a to bez akéhokoľvek obmedzenia výšky platby. Platby kartou je zatiaľ možné uskutočniť len v niekoľkých krajinách, postupne ale Jehovovi svedkovia chcú túto vymoženosť zaviesť vo väčšine krajín. Na roky 2014 až 2015 sa spoločnosť Strážna veža rozhodla znížiť a konsolidovať aj miesta svojich zjazdov; zníži sa ich počet a zväčšia sa oblasti členov pre docestovanie na miesta zjazdu. Po celom svete sa začínajú predávať miesta ich zhromaždení - sály Kráľovstva. Dotklo sa to už aj Českej republiky a ostatných kedysi produktívnych krajín, ktoré získavali v predchádzajúcich rokoch kladné čísla v náraste nových členov, ale ostatné desaťročia zažili pokles alebo nulový vzrast.

Vo Švédsku Jehovovi svedkovia dokonca v roku 2007 predali už i vlastnú zjazdovú halu a následne o dva roky neskôr požiadali švédsku vládu o štátnu dotáciu na svoju činnosť, čo je celosvetovo neobvyklé. Šlo o ich vôbec prvý pokus. Pritom sa celosvetovo honosia svojou sebestačnosťou, čo sa financovania týka. Švédska vláda však v rozhodnutí zo dňa 17. júna 2009 túto žiadosť zamietla. Vo svojom zdôvodnení uviedla, že podľa zákona o podpore náboženských spoločností sa môže štátna dotácia poskytnúť iba tým cirkvám, ktoré „pomáhajú udržiavať a posilňovať základné hodnoty, na ktorých spoločnosť stojí". Tieto požiadavky, podľa švédskej vlády, Jehovovi svedkovia a Spoločnosť Strážna veža nespĺňajú. Prípad sa stal mediálne známy preto, lebo Jehovovi svedkovia sa proti rozhodnutiu vlády odvolali. Roku 1995 bolo vo Švédsku 25 000 svedkov, v roku 2014 ich je už o približne dvanásť percent menej - 22 344 členov aktívne sa zúčastňujúcich na kazateľskej službe.14

 

Kríza vrcholí v Českej republike


Všetky sály Kráľovstva v Českej republike previedla spoločnosť Strážna veža podľa príkazu daného listom z 9. augusta 2013 priamo pod svoje vedenie. List určený všetkým radám starších s názvom Rušenie právnických osôb Jehovovi svedkovia - sál Kráľovstva podrobne informoval starších zborov, aby previedli svoju sálu Kráľovstva z vlastníctva miestnej evidovanej právnickej osoby Jehovovi svedkovia - sála Kráľovstva (+ miestny názov) pod právnickú osobu Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia. V Českej republike všetko prebehlo ešte do konca toho istého roka - všetok majetok je teraz pod pobočkou danej krajiny, ktorá spadá priamo pod svetové ústredie Jehovových svedkov. Toto môže byť počiatkom zjednocovania zborov a predaja budov, ktoré už nebudú pre organizáciu potrebné. Na Slovensku už táto konsolidácia priamo pod pobočku dávno funguje.

 

Spor o spovedné tajomstvo


Celosvetovo zaujímavý sa stal prípad súdneho procesu, ktorý viedli Jehovovi svedkovia proti Ministerstvu kultúry ČR. Dožadovali sa práva na spovedné tajomstvo, ktoré má napríklad Katolícka cirkev. Jehovovi svedkovia po celom svete od počiatku tvrdia, že nemajú žiadnu triedu duchovných a že všetci členovia sú si rovní - od obyčajného zvestovateľa až po člena Vedúceho zboru. To isté uvádzali aj vo svojej literatúre. V dokumente Základný dokument Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia je jasne uvedené: „Spoločnosť nemá triedu duchovných. V každom zbore je rada starších, ktorá sa ujíma vedenia v zborovej činnosti a vykonáva pastiersku prácu".15 Napriek tomu v Českej republike začali Jehovovi svedkovia v tichosti - bez upovedomenia svojich vlastných členov - tvrdiť, že majú triedu duchovných a žiadali ministerstvo kultúry o priznanie spovedného tajomstva.

Podľa zákona je ale pre priznanie oprávnenia na výkon tohto zvláštneho práva nevyhnutná existencia duchovných v registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a tiež spovedné tajomstvo alebo právo obdobné spovednému tajomstvu musí byť tradičnou súčasťou učenia náboženskej spoločnosti najmenej 50 rokov. Toľko zákony platné v Českej republike. Hoci vo svojom dokumente na registráciu ako náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia stále tvrdili, že nemajú triedu duchovných, tak naopak o priznanie spovedného tajomstva žiadali argumentujúc, že majú svoju triedu duchovných, teda majú právo na mlčanlivosť v rámci spovedného tajomstva. Súdne pojednávanie sa preťahovalo, pretože sami Jehovovi svedkovia úpenlivo trvali na tom, že na toto majú právo. Proti rozhodnutiu súdu dokonca podali kasačnú sťažnosť. V nej sa snažili preukázať, že v Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia existuje skupina členov, ktorú možno chápať ako „duchovní" v zmysle zákona Českej republiky č. 3/2002 Sb. V sťažnosti sa uvádza, že sa „práva mlčanlivosti nedomáha pre všetkých svojich členov (...), ale iba pre pomerne malý okruh svojich členov, ktorých možno celkom jednoznačne identifikovať." Týmito členmi sú podľa predkladateľov starší v jednotlivých zboroch Jehovových svedkov. Ale najvyšší správny súd v rozsudku z 28. februára 2006 túto žalobu zamietol a Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia toto zvláštne právo nezískala.

Prípad sa vliekol niekoľko rokov, nasledovala žaloba proti rozhodnutiu ministra kultúry č. j. 4499/2003 zo dňa 25. 6. 2003, ktorým bol zamietnutý rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva kultúry Českej republiky č. j. 4499/2003 zo dňa 28. februára 2003. Ním sa rozhodlo, že sa žalobcovi nepriznáva oprávnenie na výkon zvláštneho práva zachovávať povinnosť mlčanlivosti duchovnými v súvislosti s výkonom spovedného tajomstva alebo s výkonom práva obdobného spovednému tajomstvu. Koncom roka 2009 zmenili v Českej republike Jehovovi svedkovia dokonca aj znenie svojho primárneho dokumentu Základný dokument Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia v tom zmysle, že starší zborov sú duchovnými, a teda majú právo na spovedné tajomstvo. Zároveň uviedli, že majú „celosvetový rád Jehovových svedkov vo zvláštnej celodobej službe", čo je dodnes pre mnohých z Jehovových svedkov v Českej republike neznáma informácia a neveriacky nad ňou krútia hlavou.

Jehovovi svedkovia teda majú jednak rád, jednak i svoju triedu duchovných, ako uvádza ich dokument: „Osobami vykonávajúcimi úrad duchovných v zmysle zákona č. 3/2002 Sb., v platnom znení, sú menovaní starší zboru Jehovových svedkov. Starší sú povinní zachovávať v súvislosti s výkonom svojho úradu mlčanlivosť."16 Súd nakoniec prípad rozhodol po mnohých rokoch pre Jehovových svedkov priaznivo. Predmetné právo (zachovávať mlčanlivosť) bolo priznané rozhodnutím Ministerstva kultúry Českej republiky zo dňa 10. novembra 2010 č. j. MK 29791/2010 OC.

O tom, prečo niekoľko rokov tak úpenlivo a vytrvalo súdne bojovali práve Jehovovi svedkovia o „právo na spovedné tajomstvo" sa veľmi často špekuluje. Najvýstižnejšie to vyjadril článok servera informujúceho o dianí medzi Jehovovými svedkami - www.straznavez.cz.: „Ponúka sa otázka, prečo sa Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia tak veľmi usiluje o získanie práva zachovávať mlčanlivosť pre starších v zboroch.

V súvislosti s celosvetovým odhaľovaním krytia prípadov zneužívania detí medzi Jehovovými svedkami je odpoveď jednoduchá. Keby mali starší Jehovových svedkov priznané toto právo, nie sú trestne zodpovední, ak sa dozvedia, že sa niekto dopustil napríklad trestného činu zneužívania zverenej osoby. (Avšak pokiaľ trestný čin pohlavného zneužívania naďalej prebieha alebo je reálne, že sa pripravuje, nevzťahuje sa ani na duchovných cirkví mlčanlivosť a musia ho oznámiť - Trestný zákon § 167, Neprekazenie trestného činu.) Ústredie Spoločnosti Strážna veža v Brooklyne zhromažďuje už roky informácie o pedofiloch medzi Jehovovými svedkami do tajnej databázy. Advokátska kancelária Love and Norris zastupujúca niektoré obete sexuálneho zneužívania dosiahla jeden z významných úspechov, keď súd v NAPA County v Kalifornii v októbri 2006 rozhodol, že Spoločnosť Strážna veža má sprístupniť štátnym orgánom osobné údaje z tejto databázy. Spovedné tajomstvo nemôže donekonečna kryť prípady zneužívania detí v žiadnej cirkvi ani náboženskej spoločnosti nikde na svete."17

 

Záver


V súčasnosti sa celosvetovo u Jehovových svedkov všetko krúti okolo úspor a získavania nových financií, viera akoby upadala a šla bokom. Na celom svete prežíva organizácia Strážna veža a Jehovovi svedkovia svoju najväčšiu krízu, ktorá najskôr vyústi do radikalizácie a pravdepodobne aj do skorého hlásania nového konca - blížiaceho sa záveru systému vecí, ako hovoria svedkovia. Ako sme si ukázali, svoju vlastnú históriu dokážu dobre zmanipulovať, a tak bude stále zložitejšie odhaľovať ich nepoctivé praktiky. Ich konanie sa stáva čoraz väčšmi na verejnosti zjavné a tak aj sami svedkovia musia čeliť tomu, čo som uviedol.

V správe Jehovových svedkov za rok 2013 je vidno, že sa počet ich pobočiek znížil na súčasných 91 po celom svete. V nich pracovalo 22 719 dobrovoľníkov, teda takmer nezmenený počet, ale čoraz mladšie vekové kategórie. Nastáva tu aj určitá kresťanská sloboda, ktorú môžeme vidieť v neštandardnom úkaze. Hoci sami svedkovia veria, že pôjdu raz žiť ako takzvaný Veľký zástup na očistenú zem, podľa ich náuk by sa mal počet tých, čo budú s Kristom v nebi, stále znižovať. Avšak opak je pravda. Biblický počet vyvolených - 144 000, ktorý svedkovia chápu doslovne, sa u nich z roka na rok zvyšuje a nedarí sa im tento trend zastaviť. A tak je možné, že v krátkom čase zažije verejnosť radikálnu úpravu aj tejto doktríny. Pri takzvanej Pamätnej slávnosti (Večera Pánova) prijímajú Jehovovi svedkovia tzv. Symboly a vyjadrujú tak, že budú - podľa svojich náuk - v nebi čoraz väčšie počty svedkov. Minulý rok to bolo už 13 204 vyvolených osôb, v roku 2012 len 12 604 a v roku 2011 ešte menej, iba 11 824.

V súčasnosti je celkovo na svete 7,9 milióna Jehovových svedkov. Vedenie organizácie Strážna veža však čakajú krušné chvíle, pokiaľ radikálne nezmení svoje zmýšľanie. Hrozí totiž, že stratia aj tie zvyšné milióny členov, ktorí jej činnosť doposiaľ financujú.

 

Poznámky:

 
1 V Brooklynu nastávají změny. Ročenka svědků Jehovových 2005, s. 24

2 French, R.: Jehovah's Witnesses Settle Abuse Cases. Associated Press 2007 - http:// www.silentlambs.org/appresscoverage.htm

3 http://www.silentlambs.org

4 Malý, M.: Zneužívání dětí mezi svědky Jehovovými ukončeno mimosoudním vyrovnáním. Infofórum Straznavez.cz 2007 - http://www.straznavez.cz/Pedofil/mlciciovce_dohoda.htm

5 Myers, L., Greenberg, R.: New evidence in Jehovah's Witness allegations. NBC News 2007 - http://www.nbcnews.com/id/21917798/#.U29pKnmKDDc

6 Response to NBC, Jehovah' s Witnesses care for victimsofchild abuse (Odpoveď pre NBC, Jehovovým svedkom záleží na obetiach v prípadoch zneužívania detí). Jehovovi svedkovia - Kancelária pre verejné informácie 2007

7 U.S. Religious Landscape Survey. Religious Beliefs and Practices: Diverse and Politically Relevant. The Pew Forum on Religion & Public Life, June 2008 - http://pewforum.org

8 List Spoločnosti Strážna veža všetkým radám starších, apríl 2008

9 Ročenka svědků Jehovových 2014

10 Pobočka je ústredím Jehovových svedkov v danej krajine alebo oblasti.

11 Kópia tohto listu je na http://www.straznavez.cz/Dokumenty/BoE_letter_WT_change_Ed.pdf

12 http://www.jw.org

13 „Na výročnom zhromaždení Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ktoré sa konalo začiatkom tohto služobného roka, uverejnil Výbor pre preklad Biblie nového sveta revidované anglické vydanie najkvalitnejšieho prekladu Biblie, aký má ľudstvo k dispozícii." - Ročenka svědků Jehovových 2014, s. 4 - http://www.jw.org/cs/publikace/knihy/rocenka-2014/dopis-od-vedouciho-sboru

14 Tamže, s. 178-188

15 Základní dokument Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, s. 2, Archiv Ministerstva kultury ČR, 30. 11. 2006

16 Základní dokument Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, s. 4, Archiv Ministerstva kultury ČR, 4. 12. 2009

17 Malý, M. - http://www.straznavez.cz, 24. 2. 2007