Stačí pripomenúť predpovede Rímskeho klubu, akéhosi „think tanku" založeného roku 1968, ktorý zhromažďoval intelektuálnu elitu vtedajšieho sveta a ktorý získal celosvetovú pozornosť v roku 1972 svojou správou Hranice rastu. Táto správa upozorňovala, že treba zastaviť hospodársky rast, pretože svet stojí pred zničujúcimi hladomormi a vyčerpaním ropy a všetkých prírodných zdrojov do dvadsiatich rokov. Keď prešlo 20 rokov a prírodné...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.