Egyptské náboženstvo

Náboženstvo a každodenný život sa v starovekom Egypte veľmi prelínali. Astronómia, medicína, geografia, poľnohospodárstvo, umenie, občianske právo - každý aspekt egyptskej kultúry bol zároveň prejavom viery a náboženstva. Egyptská civilizácia si vytvorila charakteristický štýl. Už sama zemepisná poloha predurčovala Egyptu odlišný vývoj, než mali sumersko-akkadské kultúry. Na rozdiel od Mezopotámie, ktorá bola zraniteľná...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.