Nový zákon a démoni

Pri čítaní Nového zákona sa čitateľ stretne s viacerými výrazmi, ktoré mu môžu byť nejasné, prípadne môžu vyvolávať pocit archaickosti. Také sú aj pojmy démon, démoni a démonický. Keď vezmeme do rúk grécky text novozákonných kníh, zistíme, že tieto slová sa v nich naozaj pomerne často vyskytujú.1 Božie slovo teda svedčí o tom, že démoni sú reálne duchovné bytosti a pokladá ich za temné duchovné...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.