Militantné postoje

Kresťanské spoločenstvo Milosť (KS Milosť) chápe cirkev primárne ako (duchovnú) „armádu", ktorej úlohou vo svete „ležiacom v moci diabla" je „bojovať" a „víťaziť". Mimoriadne silný dôraz sa tu kladie na koncepty ako autorita, moc, sila a duchovný boj, v ktorom sa majú tieto prvky aplikovať.2 Individuálni kresťania sú nabádaní „obliecť si uniformu" dieťaťa Božieho a „praktizovať moc mena Ježiš".3 KS Milosť...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.