Pod zážitkovou spiritualitou, respektíve kultúrou rozumieme taký spôsob činnosti a praxe, kde dominantnú úlohu zohráva zážitok, pocit, vnútorné prežívanie a skúsenosť, ktoré sa stávajú nielen určujúcim faktorom následného konania a činnosti, ale aj základom etických normatívov. Existuje korelácia medzi týmto fenoménom ako takým a jeho úspechom v kultúre a prostredí, v ktorom vládne hodnotový relativizmus a kde sa...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.