V Starom zákone sa hovorí o národoch (hebr. gojím, gr. éthné) a kmeňoch, teda o tých, ktoré nepatrili do spoločenstva Izraela. Biblický termín národy je však dvojznačný, pretože obyčajne označuje Božích nepriateľov, tých, čo sú bez Boha a bez nádeje (porov. Ef 2, 11-12). Aj kresťania hľadali termín, ktorým by pomenovali ľudí nevyznávajúcich kresťanskú vieru. Čoraz rozšírenejší bol pojem pohan (paganus), ktorý sa objavil približne...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.