Teológia prosperity úzko súvisí s Hnutím viery1 a je súčasťou tzv. teológie pozitívneho vyznávania2. Na charakteristiku a vývoj tohto učenia sa zameriam neskôr, teraz by som pre úplnosť zaradila Hnutie viery do príslušného kontextu širokej rodiny pentekostálnych spoločenstiev, uviedla jeho krátku charakteristiku a odlíšila ho od ostatných prúdov v rámci tejto tradície.  

Pentekostálne hnutie a Hnutie viery

Pentekostálne hnutie...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.