Benedictus Hinn sa narodil 3. decembra 1952 v izraelskej Jaffe v pravoslávnej rodine americkej matke a gréckemu otcovi.1 Matka sľúbila Bohu, že ak porodí syna, zasvätí mu ho. Hinn vyrastal ako rímsky katolík, intenzívne sa modlil predpísané modlitby a už v útlom veku svedčil o kristofánii. Na katolíckej Škole bratov si vraj osvojil hebrejčinu, v ktorej študoval Starý zákon.2 V roku 1967, po šesťdňovej vojne, Hinnovci emigrovali do Toronta...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.