Podobne ako judaizmus a kresťanstvo chápe aj islam, ktorý uzatvára trojicu najväčších zjavených monoteistických náboženstiev, dejiny ako lineárny sled udalostí začínajúci stvorením sveta a končiaci súdnym dňom.2 V tomto chápaní Boh v priebehu dejín zjavuje svoju vôľu cez prorokov, ktorých si vyvolil ako prostredníkov svojej komunikácie s ľudstvom. Proroci sú teda akousi „chrbticou monoteistických dejín"3, ktorá je v islame ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.