Sporných bodov medzi IRM a GBC je množstvo: organizačná štruktúra ISKCON-u vôbec; právomoci GBC a prípady ich zneužívania či absolutistického uplatňovania; poklesky, a dokonca trestná činnosť jednotlivých členov GBC; spôsob dopĺňania a rozširovania členskej základne GBC; spôsob, akým sa majú zasväcovať noví oddaní v hnutí. Všetky tieto jednotlivosti majú spoločného menovateľa - spory o moc a autoritu, ktoré nastali ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.