Ak ale chceme hovoriť vecne o konšpiráciách a ich prítomnosti v myslení našej doby, musíme si položiť otázku, čo je charakteristické pre konšpiračné teórie a prečo sa ľudia uchyľujú k takémuto interpretovaniu udalostí. Konšpiračné teórie vznikajú ako prostriedky, pomocou ktorých sa ľudia vyrovnávajú so zásadnými otázkami svojej existencie, pričom principiálne používajú dva prístupy. Prvým je odhalenie skrytého tvorcu poriadku...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.