Historický exkurz

V dejinách kresťanskej cirkvi bola skúsenosť daru Ducha Svätého rôznym spôsobom reflektovaná a uvádzaná do života iniciačnými rituálmi nesúcimi jej symboliku. V prostredí Rímskokatolíckej cirkvi je to sviatosť birmovania, ktorá pokrstených dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého.1 Z Katechizmu Katolíckej cirkvi sa ďalej dozvedáme, že „apoštoli, plniac Kristovu vôľu, vkladaním...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.