Sýrski kresťania

Kresťanstvo v prvých storočiach nebolo jednoliate a minimálne do prvej polovice druhého storočia ho tvorilo mnoho rozličných lokálnych spoločenstiev a rozmanité tendencie. Až na sklonku druhého storočia sa dá postrehnúť spájanie menších regionálnych komunít a vznik postupne zásadných smerov. Takto sa okrem kresťanstva s rímskym a gréckym charakterom sformovalo aj sýrske kresťanstvo, ktoré sa stalo tretím prvkom...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.