Tomáš Müntzer (1489 – 1525) totiž dospel k presvedčeniu o nevyhnutnosti zničiť daný svetský poriadok, ktorý pre neho znamenal poslednú protikresťanskú ríšu, a pripraviť nastolenie Božej ríše na zemi. Müntzer nechcel len pasívne očakávať jej príchod, ktorý sa mu ohlasoval veľkým množstvom (pre neho) jasných znamení, ale bol presvedčený o nutnosti napomôcť Božie kráľovstvo ničivým úderom proti bezbožným. Tento úder mali vykonať ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.