Duchovná kríza ako kríza antropocentrizmu

Antropocentrický prístup k prírode je charakteristický tým, že človek je centrom prírody a všetko v prírode má byť postavené do jeho služby. Tento spôsob interpretácie vzťahu človeka a prírody má svoje korene v osvietenstve. Osvietenstvo vyzdvihuje ľudský rozum ako nástroj, ktorý nás privedie k poznaniu pravdy, pomocou ktorej ovládneme prírodu a prinútime ju slúžiť človeku. Zároveň...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.