Slobodomurársky boj proti kresťanstvu a marxizmu

Slobodomurárske lóže stáli za sarajevským atentátom na následníka trónu Františka Ferdinanda d‘Este 28. júna 1914 a tým aj za vypuknutím 1. svetovej vojny. To je zistiteľné na základe archívnych dokumentov. Všetko bolo naplánované okrem iného aj v slobodomurárskej obediencii Grand Orient v Paríži. Už v roku 1912, teda dva roky predtým, francúzsky novinár Tourmentin publikoval článok...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.