Súčasná postmoderná doba je ešte stále poznačená dobou modernou, ktorá sa prejavovala vedeckým a technickým pokrokovým zmýšľaním vo všetkých vedných odboroch. Človek sa do istej miery takýmto spôsobom ochudobnil. Všetky prekonané teórie, ale aj mýty a legendy zavrhol ako pre svoj život nepotrebné, ako tie, ktoré mu už nemajú čo dať. Zriekli sme sa síce starých pohľadov na svet a možno dokážeme väčšmi porozumieť jeho fungovaniu, ale...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.