Daskalos (gr. učiteľ), vlastným menom Stylianos Atteshlis (1912 - 1995), prežil väčšinu svojho života na Cypre, kde pracoval ako úradník vo vládnych inštitúciách. Svoj vieroučný systém označuje ako gnózu a spoločenstvo, ktoré založil, pokladá za v dejinách ľudstva nepretržite prítomnú ezoterickú kresťanskú tradíciu. On aj jeho prívrženci však prívlastok ezoterický či gnostický nechápu v zmysle výnimočnosti učenia, respektíve ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.