Charles Peter Wagner (1930 - 2016) získal magisterské tituly na Princeton Theological Seminary a Fuller Theological Seminary a doktorát zo sociálnej etiky na University of Southern California. Bol členom Lausannského výboru pre svetovú evanjelizáciu, Americkej spoločnosti pre misiu, Spoločnosti pre vedecké štúdium náboženstva, Spoločnosti vysokoškolských učiteľov pre misiu, Evanjelikálnej misijnej spoločnosti a Americkej spoločnosti cirkevného rastu...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.