Korporácia Tanjin Tiens Group Co., Ltd prezentuje svoje produkty ako doplnky výživy, to znamená, že nejde o lieky, ale nanajvýš o podporu alebo posilnenie organizmu. Nikde som sa však nedočítala o ich skutočných účinkoch - napríklad koľkým ľuďom sa po užívaní týchto doplnkov skutočne polepšil zdravotný stav - len samé všeobecné informácie či skúsenosti jednotlivcov, ktoré však nemôžu byť smerodajné pre tvrdenie, že tieto produkty skutočne pomáhajú.

Firma začala svoju činnosť v roku 1995 a svoje sídlo má v Pekingu. Tvrdí, že produkty Tianši už prešli previerkou medzinárodnej štandardizácie kvality ISO-9002 a šesť z nich získalo certifikáty podľa systému FDA USA. Pri ich výrobe vychádza z čínskych receptúr starých päťtisíc rokov a využíva najnovšie technológie bioinžinierstva. Údajne majú tieto produkty až také ozdravujúce vlastnosti, že spomaľujú proces starnutia či potláčajú rakovinové ochorenia.

Sama korporácia sa prezentuje ako „dodávateľ vášho zdravia a úspechu". Treba však podotknúť, že ako dodávateľ nie je vôbec lacný. Ceny za výrobky, ktoré na našom trhu ponúka, sú neúmerne vysoké (napr. viacfunkčný vankúš s fotónovou energiou stojí 132,90 €, prášok z divých mravcov je za 58,20 € a tuk z úhora kúpite za 43,50 €). Všetky tieto doplnky výživy sú, samozrejme, predražené - zdravie je zrejme dobrý biznis. Viaceré podobné spoločnosti zneužívajú nešťastie ľudí a doslova ich oberú nielen o peniaze, ale aj o zdravie tým, že im ponúkajú ilúziu pomoci. Človek túžiaci po zdraví či dobrej línii nakupuje, a nakupuje bez toho, že by poznal reálne účinky ponúkaných produktov. Nehľadá pomoc v bylinkách, ktoré si sám a zadarmo môže nazbierať, v ovocí a zelenine, v oddychu a správnej životospráve, ktorú si môže vytvoriť. Pritom tieto firmy nemajú žiadnu zodpovednosť, lebo nepredávajú lieky, ale iba doplnky stravy.

Aj v prípade korporácie Tiens ide o priamy sieťový marketing, to znamená, že ide o multilevelmarketingový predaj založený na získavaní stále nových predajcov. Firma pre nich organizuje rozličné prezentácie a školenia a motivuje ich napríklad aj takýmto vyhlásením: „Stať sa distributérom Tianši znamená nájsť si svojho vlastného boha úspechu. Naša korporácia vám osvetlí k nemu cestu. Distributéri Tianši vždy môžu počítať s podporou spoločnosti, využívať jej zdroje a pomoc, pretože Tianši je uznávaným vodcom na medzinárodnom trhu. Spolu s ňou vám pomôžeme udržať si zdravie, dosiahnuť úspechy v biznise a nadobudnúť bohatstvo. Pripojte sa k Tianši! Využite všetky možnosti a začnite hneď teraz."

Liečba produktmi Tianši je údajne veľmi dlhá - trvá niekoľko mesiacov až rokov. Pri ich cenách to ale znamená, že je i veľmi nákladná. Podľa reklamy ide o bezkonkurenčné preparáty, v ktorých je ukrytá uzdravujúca energia. Informácie, ktoré obsahujú, a hmota nevyhnutná pre fungovanie nášho organizmu sú v absolútnej rovnováhe. Avšak dôkaz o týchto tvrdeniach firma nepodáva. Podľa mňa je to však dobre premyslený obchod, ako zarobiť na ľudskom zdraví a obave z jeho straty. Mňa osobne však tieto produkty nepresvedčili, že skutočne ponúkajú to, čo sľubujú.

 

Milá redakcia, mám jedného kamaráta, ktorý neustále vyhľadáva nové spoločenstvá rozličného charakteru. Najnovšie si vybral holandskú kresťanskú cirkev The Door Bratislava. Keďže je dosť naivný, nerada by som bola, keby si narobil problémy. Chcela by som vás preto požiadať o nejaké bližšie informácie o tomto spoločenstve.   MAJKA, Košice

Kresťanská cirkev The Door (Dvere) je súčasťou spoločenstva Christian Fellowship Ministries, ktoré po celom svete zahŕňa vyše 1 400 zborov vystupujúcich pod rozličnými názvami: napríklad The Door, The Potter's House or Victory Chapel a i. Ide o jedno z charizmatických spoločenstiev, ktorého zakladateľom je Wayman Othell Mitchell. Počas rokov 1948 až 1952 pôsobil v americkej vojenskej službe a zúčastnil sa na vojne v Kórei. Po návrate do USA sa zoznámil s Neldou Hendersonovou a roku 1952 uzavreli manželstvo. Po smrti ich prvej dcéry, v čase, keď bol Mitchell nezamestnaný, nastalo obdobie zmeny - Mitchellov brat George konvertoval do Church of the Foursquare Gospel a na jedno stretnutie pozval aj brata s manželkou. Tí v zhromaždení zažili obrátenie a stali sa kresťanmi.

Mitchell vyštudoval za pastora na LIFE Bible College. Podľa neho ale bola táto škola zameraná skôr na akademizmus, než na spiritualitu - tí, čo skončia takéto štúdium, odchádzajú s hlavou plnou vedomostí, no bez zážitku obnovy.

Svoju pastoračnú službu začal Mitchell pôvodne v Church of the Foursquare Gospel, kde pôsobil mnoho rokov, až po nedorozumenie s vedením. Podľa neho by mal byť nový pastor školený viac nasledovníctvom než vyšším vzdelaním na teologickej fakulte. Po nejakom čase oficiálne opustil Church of the Foursquare Gospel a v Prescotte v Arizone, kde vyrástol, založil cirkev pod názvom Christian Fellowship Ministries. Väčšina novších zborov, ktoré ešte predtým založil, sa k nemu pridala a osvojila si meno The Potter's House.

V Holandsku začalo hnutie The Door pôsobiť od roku 1978, najprv ako malá biblická skupinka pozostávajúca z 30 ľudí, ktorá túžila po pastorovi. Tejto úlohy sa zmocnil jeden z Mitchellových žiakov, ktorý sa pravidelne zúčastňoval na polročných konferenciách v Prescotte. Neskôr sa hnutie presťahovalo do holandského mesta Zwolle a začalo sa rozvíjať. V súčasnosti má v Holandsku 44 zborov a vo svete ďalších 23 (Južná Afrika, Čína, Peru, Nemecko, Portugalsko, Slovensko a i.).

Na webovej stránke známeho amerického odborníka na sekty Ricka A. Rossa (http://www.rickross.com) sú zverejnené svedectvá a názory ľudí, ktorí sú alebo boli v kontakte s týmto spoločenstvom. Podľa nich sa členovia tejto cirkvi kontrolujú; ak sa málo venujú zborovej službe, naliehavo sa ich spytujú na dôvod. Ak niekto opustí spoločenstvo, ostatným členom sa odporúča nemať s ním nič spoločné, lebo „je rebel a Biblia hovorí, že s rebelmi nemáme mať nič spoločné". Ak niekto odíde, už sa nikdy nevráti a ostatní členovia ho ignorujú. Člen môže klásť otázky pastorom, to však býva „nepríjemným zážitkom". Veriaci sa nepovzbudzujú ku kritickému mysleniu, ale k potvrdzovaniu vodcovstva. Je pre nich teda dosť ťažké hovoriť o svojich sťažnostiach či pochybnostiach s vedením.

Jeden z bývalých členov tvrdí, že vypozoroval „málo pokory medzi pastormi"; podľa neho „obetúvajú málo pre cirkev, hoci sami argumentujú, že ich život je obetou, lebo slúžia cirkvi, čo je možno pravda, ale na druhej strane mnohí z nich nemusia pracovať v bežných zamestnaniach a kupujú si pritom domy z oferovaných peňazí členov". Bývalý pastor Montes zase hovorí, že pastori sú indoktrinovaní učením spoločenstva a nedostávajú reálny základ učenia Biblie. Kritizuje i uniformitu v kázaní a prejavoch (aj neverbálnych) jednotlivých pastorov. Prirovnáva to ku „klonovaniu človeka".