Islam

Islam vo vzťahu ku kresťanstvu, ale aj k Ježišovi, v prvom rade odmieta hlavné kresťanské učenie o Najsvätejšej Trojici, lebo odporuje moslimskému poňatiu jedinosti Boha. Trojjedinú náuku vníma preto islam ako širk, teda hriech polyteizmu. No je potrebné zdôrazniť, že Korán chápe náuku o Trojici mylne. Predstavuje ju v osobách Boha Otca, Ježiša a Márie - nie teda Ducha Svätého ako tretej Božskej osoby. Islam pozná deväťdesiatdeväť...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.