V minulom roku slávil celosvetový ISKCON pol storočia svojej existencie, no okrem toho slávili oddaní v Českej a Slovenskej republike aj dvadsaťpäť rokov od založenia Ekologickej farmy Krišnov dvor v Městečku u Benešova. V rámci príprav na obe veľké oslavy začali oddaní zhromažďovať svedectvá a materiály z histórie československého ISKCON-u. Na základe takto vzniknutého archívu vyšla v tomto roku publikácia s názvom...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.