Na predchádzajúcom stretnutí Poľskej biskupskej konferencie, v októbri 2016, som sa podelil o to, čo som sa o pentekostalizácii dozvedel počas zasadnutia Komisie pre náuku viery Poľskej biskupskej konferencie z úst Andrzeja Kobylińského, etika z Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského vo Varšave.1 Ním prezentovaný materiál zanechal na členoch a odborných poradcoch Komisie hlboký dojem, a preto som bol poverený, aby som s jeho obsahom oboznámil...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.