Jeden slávny výrok tvrdí, že rodina je základ štátu. Zároveň je ale realitou, že inštitúcia rodiny prežíva v našej spoločnosti krízu, nie je podmienkou spolužitia dvoch ľudí ani privádzania detí na svet. Podobný výrok by bolo možné vyhlásiť aj o chasidskom hnutí, kde rodina hrá kľúčovú úlohu. Veľký rozdiel je však v tom, že v ňom fungujú rodiny rovnako tradične a podľa rovnakých pravidiel ako po stáročia. Typické je už...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.