Etiópski kresťania

Dejiny etiópskeho kresťanstva idú ruka v ruke s dejinami Etiópie. A naopak, etiópske dejiny si len ťažko možno predstaviť, ak by sme z nich vynechali cirkev. Tá totiž mala v tejto krajine od počiatku výrazný štátotvorný charakter. Prvé kontakty etiópskeho územia s kresťanstvom siahajú do prvého storočia, do obdobia Aksumského kráľovstva. Tradícia tvrdí, že Etiópia bola už v tom čase evanjelizovaná apoštolmi...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.