Rozmer, ktorý práve držíte v rukách, je istým spôsobom výnimočný. Bolo to totiž presne pred dvadsiatimi rokmi, čo vyšlo jeho prvé číslo. Toto jubileum si dnes pripomenieme reprintom príspevkov, ktoré majú atribút prvenstva. Ide o prvý tematický článok, ktorý sme do redakcie dostali, prvý rozhovor, prvú polemiku a prvú listáreň. A tiež sme prevzali aj rozhovor so známym americkým antikultovým výstupovým poradcom Stevenom Hassanom spracovaný na základe jeho odpovedí na otázky publikované v tom čase na jeho webstránke. A to najmä preto, že práve s ním v čísle nájdete ešte jeden, už aktuálny rozhovor, keďže sa Hassan zúčastnil na vlaňajšom pražskom kongrese Medzinárodnej akadémie práva a duševného zdravia. Všetky tieto prevzaté články sú pre ich odlíšenie graficky označené číslicou 20. Veríme, že táto pripomienka našich začiatkov bude pre nášho čitateľa zaujímavá a že tí pamätníci, ktorí majú to šťastie vlastniť pilotné číslo Rozmeru, nám to s porozumením prepáčia.

Dvadsať rokov je pomerne dlhý čas na to, aby mal človek právo bilancovať. A hoci mám niekedy pocit, že ten čas uplynul až priveľmi rýchlo, stalo sa toho neúrekom. Pred očami sa nám odohrávali mnohé udalosti, ktoré poznačili nielen životy tých, ktorých sa bezprostredne dotýkali, ale i celú našu spoločnosť. Tá je vo svojom ponímaní nových náboženských hnutí oveľa liberálnejšia a tolerantnejšia, ako bola koncom deväťdesiatych rokov, keď sme začínali. Akoby sa pozornosť slovenskej, ale i svetovej majority presunula iným smerom a sekty ju už vôbec nevzrušovali. Nepáchajú hromadné samovraždy, ich výstrednosti nezapĺňajú titulné stránky časopisov, voči tradičným cirkvám nevystupujú ani zďaleka tak konfrontačne, tak je iba logické, že sa o nich v súčasnosti takmer vôbec nikde nedočítame. To ale neznamená, že neexistujú. Stiahli sa do profánnej sféry a z nej síce menej okázalo, no možno o to účinnejšie ovplyvňujú náš život. Chce to len väčšiu obozretnosť, aby sme ich odhalili.

Po páde newyorských dvojičiek sa do epicentra záujmu dostali otázky spojené s islamom, posledné roky sa zase horlivo diskutuje o takzvaných konšpiráciách (i keď je čoraz spornejšie, či ide skutočne o konšpirácie) zameraných na iluminátov túžiacich po nastolení svetovlády. Každá doba má svoje nosné témy. Avšak netreba zabúdať, že všetko so všetkým súvisí. Sekty, kontroverzné náboženské hnutia, tajné rády, túžba po absolútnej moci alebo po ovládaní a manipulovaní druhých - to všetko je odrazom odvrátenej strany nášho človečenstva. Na tej správnej strane totiž stojí láska, pravda a pokoj, a tieto presahujúce a nadčasové hodnoty všetkých, ktorí sa im otvoria, raz isto-iste vyslobodia.