Chcete vedieť, či by sa aj vám mohlo stať, že by ste boli naverbovaní do sekty? Pokúste sa odpovedať na tieto otázky:

  Myslia si o vás ľudia, že ste milý?

  Nechávate niekedy situácii voľný priebeh - veď to nejako dopadne?

►  Zaujímajú vás nové myšlienkové smery a kladiete si otázky o svete okolo seba?

►  Myslia si o vás učitelia a priatelia, že ste typ vodcu?

►  Navštevujete nejaké mimoškolské aktivity?

►  Dobre spolupracujete s ostatnými v kolektíve?

►  Keď sledujete svet okolo seba, máte niekedy obavy o svoju budúcnosť?

►  Chcete sa pričiniť, aby bol svet lepší?

►  Mávate niekedy pochybnosti o sebe ako o človeku?

►  Cítite sa dobre v spoločnosti milovaných ľudí a zvlášť v spoločnosti tých, ktorí vám dávajú veľmi najavo svoju náklonnosť?

Ak odpoviete áno na viac ako tri otázky, ste vhodným kandidátom na nábor do sekty.

Podľa psychológov, ktorí sa zaoberajú tematikou siekt, najväčšmi náchylní vypočuť náborových pracovníkov siekt sme vtedy, keď:

►  máme pocit, že potrebujeme nájsť odpoveď na nejaké otázky a potrebujeme ich nájsť rýchlo,

►  máme otrasenú sebadôveru nejakou krízou,

►  nie sme si príliš istí, ako sa v nejakej situácii zachováme,

►  nachádzame sa v neistej alebo ináč neobvyklej situácii,

►  prežívame neistotu o svojich hodnotách a viere.

Mnoho mladých ľudí prežíva silnú neistotu v tom, čo vlastne chcú a kto v skutočnosti sú. To, čo v nich v jednej chvíli vyvoláva pocit šťastia, o chvíľu ich nudí a pripadá im to všedné, hlúpe, trápne alebo ohrozujúce. Ich pocity sa striedajú veľmi rýchlo. Iní sú plní otázok a túžia po odpovedi. Keď počujú, že si musia nájsť odpoveď sami, cítia sa bezradní, ako topiaci sa uprostred jazera. A aj keď sa udržia nad hladinou, nevedia, ku ktorému brehu sa majú vybrať a vyčerpávajú sa plávaním tam a späť.

Dospievajúci sa občas stretávajú so situáciami, ktoré môžu ich pocit neporozumenia svetu, sebe a nespokojnosti so životom ešte zvýšiť:

►  rozchod s dievčaťom alebo chlapcom,

►  rozvod rodičov,

►  smrť kamaráta alebo člena rodiny,

►  presťahovanie sa,

►  zmena školy,

►  prvé opustenie domova.

Nie je náhoda, že náboroví pracovníci siekt sa zameriavajú na pubertálnu mládež. Podľa výskumu spoločností, ktoré sa zaoberajú problematikou siekt, mnoho členov sa k sekte pripojí vo veku 16 až 20 rokov. Zhruba polovica členov siekt je vo veku medzi 18 až 25 rokov. Náboroví pracovníci vedia, že mladí ľudia túžia, aby im niekto ukázal cestu a to je presne to, čo robia. Niektorí majú svoju taktiku vypracovanú tak, že vyhľadávajú mladých ľudí práve v období skúšok a predmaturitného stresu.

Dospelí sú väčšmi ohrození náborom do sekty, keď stratia zamestnanie, v kríze stredného veku - keď deti odrastajú a ostáva po nich v rodine pusto, keď majú po odchode do dôchodku pocit prázdneho života, pri smrti životného partnera, zvýšení nárokov v zamestnaní, ženy po prechode (klimaktériu). Mnoho siekt oslovuje túto skupinu s ponukou psychoterapeutických služieb „zvýšenia výkonnosti", „duchovných zážitkov zmeneného stavu vedomia", „rozvoja liečiteľských schopností", „kurzov sebazdokonaľovania" a pod. Rizikovou skupinou sú tiež ľudia, ktorí vyrástli v dysfunkčnej rodine (v rodine je alkoholik, človek závislý od hracích automatov, od práce či od niečoho iného, veľmi konfliktný typ atď.). Podľa niektorých prieskumov vyše polovica členov siekt, ktorí boli ochotní odpovedať na otázky, pochádza z narušených rodín. Dysfunkčné rodiny môžu skrývať veľmi odlišné problémy, ale v zásade fungujú na týchto základných princípoch:

►  nehovoriť o svojich pocitoch,

►  neprežívať svoje pocity,

►  neveriť nikomu okrem členov rodiny.

Pravidlá, podľa ktorých žijú takéto rodiny, sú veľmi podobné tým, podľa ktorých žijú sektárske spoločnosti. Pretože ľudia z takýchto rodín sú zvyknutí skrývať pravdu, necítia odpor voči vodcom sekty ani vtedy, keď sa ukáže, že svojich členov klamali a podvádzali. Považujú takéto praktiky za takmer prirodzené.

Mnoho nebezpečných siekt bolo založených vodcami, ktorých psychológovia nazývajú milovníci obetí. Väčšinou v dôsledku nestabilného detstva sa títo ľudia naučia využívať iných ľudí na svoj prospech a svoju schopnosť odhadovať ich potreby zneužívajú na ich ovládanie. „Milovníci obetí" majú obvykle niektorú z týchto vlastností:

►  pocit odcudzenia a odtrhnutia od iných ľudí,

►  strach z akejkoľvek straty,

►  potrebu nadvlády nad inými ľuďmi a okolitým svetom,

►  potrebu obviňovať zo všetkého ostatných,

►  trpia výrazným narcizmom - milujú samých seba a svojej moci a pozornosti iných nemajú nikdy dosť.