Hinduizmus

Začiatkom 3. tisícročia pred Kr. sa v Indii vytvorila najstaršia známa civilizácia, takzvaná harappská2, ktorá z doposiaľ neznámych príčin zanikla koncom prvej polovice 2. tisícročia pred Kr. Ako jeden z možných dôvodov sa uvádza invázia indoeurópskych kmeňov, ktoré v tomto období prenikali zo severu a nastolili novú epochu indických dejín.3 Na počiatku 2. tisícročia začali prenikať do severozápadnej Indie árijské kmene...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.